maandag 14 januari 2008

Tussen gelijk en geluk...

Eigenlijk wil ik het helemaal niet meer over Brinkman hebben. Ik heb niet veel op met mensen die a) geen verstand van zaken hebben, b) uit electorale overwegingen onzin uit lopen kramen en c) niet met oplossingen komen, terwijl ze daar wel voor gekozen zijn. En ik heb het al helemaal niet begrepen op mensen (en dus ook politici ;-) die denken dat de straat schoner wordt als je het vuil op de stoep van de buurman veegt (methode Verdonck).
Maar ik kan het toch niet laten.

In de discussies over Jacob Gelt Dekker heb ik al wel eens aangehaald, dat je in je contact met anderen rekenschap moet geven van elkaar. Dat geldt in de kleine mensen, zowel als in de grote mensen wereld. Als ik op mijn werk loop te schreeuwen dat niemand deugt (en er zijn er die niet deugen) dan zal het uiteindelijke effect van mijn interventie erg gering blijken.

Nu heb ik inmiddels ook begrepen dat rekenschap geven van elkaar - in deze tijdspanne - in Nederland not done is. Of althans: Nederlanders vinden dat ze zoveel rekenschap hebben gegeven de laatste decennia, dat het nu tijd wordt voor de ander om dat te doen. En - uiteraard - om het zelf even níet te doen, .....rekenschap geven.

Ik vermoed dat uit een soort minderwaardigheid ten opzichte van de ander, de Nederlander het nu zat is om te polderen en dus gaat voor zijn eigen gelijk, sorry geluk. Het verschil tussen die twee is echt maar één letter.

Hier op Curaçao weten we wat schelden is. Zo is er vandaag in de krant te lezen dat gedeputeerde van Financiën Mike Willem, verantwoordelijk voor het Nummerplaat gebeuren, door de leider van de Democraten (DP), Norbert George voor 'misleidende leugenaar' wordt gehouden. En dit is een willekeurige statement op een willekeurige dag. Elkaar voor rotte vis uitmaken is op Curaçao geen enkel probleem.

Heel anders wordt het als een Nederlander de rotte vis ter hand neemt. Bolkenstein en Gelt Dekker gingen Brinkman al voor en zijn op dezelfde wijze op Curaçao onthaald. Onze gezamenlijke geschiedenis zou ons enige bescheidenheid moeten leren. Niet alleen de minderwaardigheid zit soms diep, ook de niet altijd zo florissante gezamenlijke geschiedenis, door Balkenende zo 'voortreffelijk' de VOC mentaliteit genoemd, speelt een grotere en diepere rol van betekenis dan wij in onze schoolboekjes hebben geleerd.

Brinkman's opmerkingen verwijzen naar een fenomeen dat wij ook in Nederland kennen: corruptie. Zo herinner ik mij de Lockeed-affaire en vrij recent nog de bouwfraude. Als ik die willekeurige krant van zoëven weer open sla (Amigoe), kan ik Brinkman meteen minutie geven:

1) Dolfijn Tela slaat man met staart
Opnieuw een incident met een dolfijn (zie eerder bericht) en opnieuw wenst het management geen verantwoording (naar buiten) af te leggen - voorpagina, kolom 1;

2) MilieuDienst laat rapport 5 maanden liggen
Een TNO rapport met zeer enstige conclusies ten aanzien van de kwaliteit van lucht, oppervlakte en grondwater rondom het Schottegat is al 5 maanden kwijt (!) - voorpagina 2e kolom;

3) Soab onderzoekt nummerplaatkwestie
Hierboven al genoemd - voorpagina kolom 6;

Ik heb er geen moeite mee dat Brinkman - eventueel aan de hand van bovenstaande en andere voorbeelden - concludeert dat er het één en ander mis is met de verhouding overheid-burger, maar ik denk dat als je woorden als altijd, nooit, iedereen in de mond neemt dan ook meteen moet doorstoten naar de kern van de zaak. Met andere woorden: echt de koe bij de horens vatten en met naam en toenaam alle boeven benoemen (mag ook met initialen), inclusief de aanklacht. Vreemd dat geen enkele journalist dáárnaar vraagt! En als je dat niet kan, hou dan je mond. Niemand is gebaat bij losse flodders en stemmingmakerij, behalve Brinkman zelf waarschijnlijk.
Wat mij betreft maken we dan ook meteen een foto van Brinkman die de boeven aanhoudt en plaatsen die in de Extra, Vigilante, Gooi en Eemlander en andere lokale kranten. Maar dan wel op z'n Curaçaos: de boeven herkenbaar, de overheid met een zwarte balk voor het gelaat!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik zou het woord minderwaardigheid niet gebruiken, want, wie is nu "meer" of "minder" dan een ander? "Minderwaardig" op basis van wat???

Frustratie is het juiste woord.

Anoniem zei

@anoniem: minderwaardigheid is in mijn ogen nooit een state of reality, maar een gevoel tussen je oren. Wordt ook vaak gevoed vanuit angst......
By the way: laat je naam de volgende keer achter....

Anoniem zei

Ook geen "tussen de oren" gevoel. Kun je soms voelen hoe een ander zich voelt? Dit zijn dus de vooroordelen; denken dat je voor een ander kunt denken....

Misschien voelt jij je meer dan de mensen daar, doordat jij een groot huis met een zwembad hebt etc.
Maar, laat duidelijk zijn dat de Curaçaoënaar een trots mens is, die zich ABSOLUUT niet minder voelt dan een ander, ondanks alle bezittingen van die ander.
De doorsnee Curaçaoënaar is gewend aan weinig en kan met zeer weinig overleven. En dat kunnen velen die denken "voor anderen te kunnen denken", en beslissen NIET!
Het gevoel dat je voelt zit in jouw eigen hoofd.

Dick zei

Hallo anoniem (nog steeds geen naam?),

ik kan niet voelen hoe een ander voelt, maar ik kan wel een vermoeden uitspreken. En dat geldt dan weer niet voor iedereen, want ieder mens is anders. Denken voor een ander kan ik zeker niet, dus doe ik dat ook niet. Wel probeer ik al schrijvend verklaringen te zoeken....
En met jouw input, kom je elke keer weer een stapje verder...

Wel is het vreemd dat jij blijkbaar denkt wél voor een ander te kunnen spreken. Vertegenwoordig jij dan alle Curaçaoenaars als je namens de Curacaoenaar spreekt...?

Blijft het feit dat je niet goed hebt gelezen, want ik praat over de minderwaardigheid van zowel de Curaçaoenaar als de Nederlander. Ik schrijf namelijk:

..Ik vermoed dat uit een soort minderwaardigheid (van de Nederlander dus, dd) ten opzichte van de ander (de buitenlander in Nederland, dd), de Nederlander het nu zat is om te polderen en dus gaat voor zijn eigen gelijk, sorry geluk..
Verderop praat ik over de vermeende minderwaardigheid bij de Curaçaoenaar die 'soms' diep zit.
En dan doel ik op die politici die in hun populistische retoriek zeggen dat ze opnieuw gekoloniseerd worden door Nederland. Alsof Nederland geïnteresseerd is in de Antillen....
(helaas en tot mijn schaamte moet ik be-amen).

Tenslotte suggereer je dat het hebben van bezittingen (huis en zwembad) mij een gevoel van meerwaarde zouden geven. Daar ga je dus opnieuw de fout in door voor mij te denken. Terwijl je me daarnet wijst op het feit dat dat niet kan...!!!! Ken je het spreekwoord van de pot en de ketel?

by the way: ik heb denk ik langer zonder bezittingen, water en elektra geleefd en onder dreiging van bommen en raketten, dan jij voor mogelijk houdt. Kom er maar eens over praten.
(en die uitnodiging is echt gemeend!)

grt Dick

ps: waarom nog steeds anoniem?