maandag 30 juli 2012

Godett is pure vaderlandsliefde


De week van de vaderlandsliefde breekt aan. Het kabinet Schotte dreigt in haar passie om het land te redden ten onder te gaan. Spil in deze crisis is de partido MAN. Deze partij is zo verknocht aan het redden van het land, dat zelfs partijgoeroe‘s als Eugene Cleopa (he is the MAN) een stap opzij moeten zetten. De partij gaat voor het individu. Charles Cooper kon het gisteren in de Morgenster niet vaak genoeg zeggen.

Waar hoor je na de val van de Muur in 1989 nog echte socialistische retoriek? In Curacao! Partijdiscipline van het eerste uur. Je hebt het individu, de partij en ten slotte het land. En je dient in omgekeerde volgorde.

Dienen
Dat dienen komt na het ingrijpen door de Rijksministerraad wel in een raar daglicht te komen. Want je zou kunnen beredeneren dat na het eerste rijtje, individu-partij-land, er dus nog een vierde entiteit aan moet worden toegevoegd: het koninkrijk.

Het klink wat absurd, ik geef het toe. Zelfs in Nederland weten ze niet wat het koninkrijk is. Daar wordt ons staatsverband jaarlijks op 30 april gereduceerd tot een vrijmarkt. Absurd of niet, toch moet er gediend worden de komende maanden. En je zou juist van de MAN zeggen dat ze daar niet aan willen. Sterker: zelfs een Pueblo Soberano zou zijn kossie aan Fikkie moeten geven. Hoe kun je als partij nog geloofwaardige politiek bedrijven als je nog maar een partij kan dienen? Het Koninkrijk der Nederlanden!

En zo staat de hele politieke constellatie op zijn kop. Degene die willen dienen, staan langs de kant. En degene die van zijn levensdagen nooit zal dienen, zit nog steeds in het pluche! Kun je het geloven? Ik niet hoor.

Spiegel
De enige die het echt begrijpt is Eugene Cleopa. Met een beroep op het individu, houdt de dissident van de MAN ons allemaal een spiegel voor: onder deze omstandigheden kan ik niet dienen!

En weet je wat nou zo leuk is. Eugene is niet de enige die het licht heeft gezien. Ook Anthony Godett heeft als geen ander begrepen dat het nu tijd is om het Koninkrijk te dienen. Plaats nemen in dit kabinet is pas echte vaderlandsliefde!

Vaderlandsliefde
Helemaal als je weet dat de twee enige drijfveren voor een gemiddelde politicus op Curacao zijn: geld binnenhalen en verdelen, en baantjes kunnen verdelen. De aanwijzing vanuit Den Haag heeft nou juist een streep gezet door deze Toys van de Politiek. Als Godett, ja juist Godett, dit kabinet gaat redden, dan weten we het zeker: om het geld en de poppetjes is het hem niet te doen. dat kan namelijk niet meer. Godett wil het land echt redden! Wow, wat een vaderlandsliefde!

Nu nog hopen dat het parlement de laatste ontwikkelingen genoeg redenen vindt om weer eens te vergaderen. Hen kun je helaas weinig vaderlandsliefde toedichten.

zaterdag 21 juli 2012

Wie geeft Gerrit Schotte een hengel?

guldenjpgDe memorie van toelichting op de aanwijzing van de koninkrijkregering laat een ontluisterend beeld zien van Curaçao als onbetrouwbare partner binnen het koninkrijk. Afspraken om de financiële huishouding op orde te houden om zo het nieuwe land Curaçao een gezonde startpositie te geven en te houden werden direct na 10 oktober 2010 geschonden. Zowel naar het College Financieel toezicht als naar de bevolking van Curaçao is stelselmatig gelogen over de financiële positie van het nieuwe land.
De manier waarop de regering van Gerrit Schotte stelselmatig de adviezen van het College negeerde doet veronderstellen dat Curaçao de schuldsanering nooit gezien heeft als een poging van Nederland om het nieuwe land een financieel gezonde startpositie te geven. Veeleer past – in de zienswijze van de Curaçaose regering – dat de schuldsanering bedoeld was om de ongecontroleerde overheidsuitgaven te kunnen blijven continueren. Populair gezegd: Curacao heeft de buidel met geld gezien als de zoveelste vis die gevangen en opgegeten kon worden. Het idee dat autonomie betekent dat Curaçao nu zelf met een hengel en een net aan de slag moet gaan, is niet bij Gerrit Schotte opgekomen.

Financieel beheer
Oorzaak voor de huidige situatie is het probleem dat als sinds het ontstaan van het Statuut nooit is aangepakt door Nederland en de eilanden: het financiële beheer. Het tekort over 2010 is pas eind 2011 bekend geworden. Het tekort 2011 werd in februari 2012 nog geraamd op ANG 9,5 miljoen, terwijl in mei 2012 een tekort van ANG 140 miljoen opdook. Gedurende het jaar heeft de regering van Curaçao stelselmatig ontkend dat er tekorten dreigden. Nooit is aangegeven dat er maatregelen noodzakelijk zijn.

De minister van Financiën van Curaçao heeft, zo concludeert ook het College Financieel Toezicht, geen adequaat overzicht op de uitgaven- en ontvangstenontwikkeling. Hij heeft op dit moment onvoldoende middelen om de begroting te monitoren of tussentijds te wijzigen. Sterker: door het ontbreken van informatie slaat de regering een slag in de lucht om politiek gezien haar gezicht in plooi te kunnen houden. De reacties van Gerrit Schotte daags na zijn bezoek aan Den Haag -waar hij de aanwijzing in ontvangst mocht nemen – tonen dat ondubbelzinnig aan.

En de financiële staat van dienst van de regering is niet om over naar huis te schrijven: de uitvoeringsrapportages worden niet standaard aan de Staten verstuurd en voldoen niet aan de voorwaarden. De begrotingswijzigingen 2011 worden ondanks de behandeling en goedkeuring in de Staten niet of pas halverwege het daarop volgende jaar ter vaststelling aan de gouverneur verzonden. De banksaldi die aan College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten ter beschikking moeten worden gesteld, worden niet overhandigd. Ook de opgevraagde jaarrekeningen van de overheidsvennootschappen, noodzakelijk voor de beoordeling van de invloed hiervan op de begroting, worden niet of niet tijdig overhandigd.

Geen verrassing
Deze constatering moet niet verrassend zijn voor het College. Immers de regering heeft helemaal geen zicht op deze gegevens. Het land Curaçao ontbeert een liquiditeitsplanning waardoor grote betalingsachterstanden ontstaan. Er is geen kasstroomoverzicht. Voorafgaand toezicht door de minister van Financiën is een farce. De minister geeft bovendien aan dat de noodzaak daartoe ontbreekt, ondanks het feit dat het jaar 2011 afgesloten werd met een aanzienlijk tekort van 156 miljoen gulden.

Achter de schermen, zo valt te hopen, zal Nederland in het kader van de aanwijzing zich vooral gaan richten op de kwaliteit van de financiële informatievoorziening. Hoewel dit niet primair tot haar taken en verantwoordelijkheden hoort, moet ook bij Nederland het besef geboren zijn dat vis eten zonder hengel leidt tot honger en armoede.

vrijdag 13 juli 2012

De klunzigheid van een diletante premier

Ik heb een hekel aan klunzigheid. Een koppige minister-president bewijst opnieuw geen groot politicus te zijn; erger: hij is een kluns. De oorvijg die Gerrit Schotte vandaag van Den Haag kreeg, leidt bij ieder weldenkend staatsman tot één conclusie: opzij, plaats maken voor iemand die wel 's lands financiën op orde kan brengen!

Maar klunzen zetten zelden een stap opzij. Ze hebben het gewoon niet door. Ze lachen zelfs als ze een oorvijg krijgen.

Diletant
De geloofwaardigheid van het kabinet Schotte staat al vanaf de eerste perikelen met de veiligheidsdienst op het spel. Zijn reactie's op alle tegenwind nadien en op de 'aanwijzing' vandaag is het ultieme bewijs dat Gerrit Schotte een politieke diletant is. En een kluns, ook dat dus.

Om dan toch nog 20 maanden in het zadel te blijven zou mijn betoog direct ontkrachten. Ware het niet dat klunzigheid een vak is dat door het parlement tot kunst is verheven. Zij zijn er nog beter in. Van PAR tot PS, we zullen het volgende week vanzelf merken.

Gele klinker
De premier zal het parlement vertellen dat er niets aan de hand is; dat Curaçao eigenlijk al uitvoert wat Nederland eist en dat hij daar dus logischer wijs tegen in beroep moet gaan. En de PAR gaat moord en brand schreeuwen, omdat Gerrit Schotte de autonomie verkwanseld heeft. Terwijl de weg daarnaar toe geplaveid is met hun eigen gele klinkers.

Wat mij steekt in dit verhaal is het feit dat Gerrit Schotte denkt dat het volk van Curaçao net zo klunzig is als hij. 'Zij gaan dit verhaal geloven straks', daar is hij vast van overtuigd. En degene die het niet geloven gaan vast weer demonstreren. Nou, laat dat er 2000 zijn en dan weet je waarom Schotte denkt dat iedereen een kluns is.

Betalen?
En ondertussen praat niemand over het echte probleem waar Curaçao meezit. De oorzaak van de oorvijg van het moederland. Die ligt namelijk gelegen in het feit dat Curaçao al jaren wordt geregeerd door goede wensen en diepe verlangens; en niet door harde werkelijkheid en stevig bikkelen.

Toen ik mijn eerste politicus interviewde voor Radio Hoyer, stelde ik hem de vraag hoe hij zijn mooie en nobele plan zou gaan betalen. De man - hij had een geel colbert-  keek mij meewarig aan en zei: "betalen? dat weet ik niet, dat moet je mij niet vragen." hij scheen er zich ook helemaal niet druk om te maken.

Altijd iemand
In de loop der jaren heb ik afgeleerd deze vraag te stellen. Bestuurders hebben over het algemeen geen flauw benul van geld. Dat dat nodig is om je plannen ten uitvoer te brengen. Dat het ook handig is als het geld er ook echt is, voor wanneer de rekening binnen komt. Laat staan dat politici weet hebben van zoiets als 'geld reserveren'.

Het hoeft ook niet, want er is uiteindelijk altijd iemand die de rekening gaat betalen. Was dat Nederland in het verleden, nu is het het volk van Curaçao zelf. Kijk maar naar de maatregelen van Gerrit Schotte waar hij in Den Haag zo prat op wilde gaan (en waar hij nu met droge ogen tegen in beroep gaat). Die maatregelen gaan allemaal uit van de filosofie dat ú de rekening gaat betalen voor zijn tekort.

Als u al niet een kluns was, dan voelt u zich er nu één. Geloof me.

Anousha Nzume in gesprek met Dick Drayer (4'29")

donderdag 12 juli 2012

Wiels wordt vrijdag opnieuw bij de neus genomen

Curacao staat op het punt om een aanwijzing te krijgen van Nederland om haar begroting op orde te krijgen. Daar gaapt nu een gat van 75 miljoen euro. een gat dat onacceptabel is voor Nederland. Nog geen twee jaar geleden heeft het moederland voor twee miljard aan schulden gesaneerd in het staatkundig proces. Daarbij verkreeg Curacao autonomie. 

Het gat in de begroting is ontstaan omdat de regering van Gerrit Schotte een groot aantal inkomsten ziet, daar waar het College financieel toezicht (Cft) die inkomsten niet ziet. En het CFT heeft er geen vertrouwen in dat die inkomsten er ooit komen. Zo ook met de bezuinigingen: er is geen vertrouwen dat de geplande bezuinigingen in het onderwijs en de gezondheidszorg goed worden uitgevoerd.

Ook vindt het CFT dat het creatieve boekhouden van Curacao niet door de beugel kan. Zo heeft Schotte overheidsbedrijf UTS (de KPN van Curacao) opgedragen geld te gaan lenen, waarmee hij zijn begrotingsgaten kan dichten.

Net woord
Een aanwijzing is een net woord voor ‘ingrijpen’. Voor Nederlanders is er waarschiijnlijk geen verschil in de betekenis van deze twee woorden, maar op Curaçao zijn het synoniemen. Daar snappen ze heel goed dat er geen verschil is.

‘Ingrijpen’ ligt gevoelig als je net autonoom bent geworden. Het vloekt ook met elkaar. Maar net als met de manier waarop mensen zich kunnen kleden, kunnen deze twee woorden ook prima naast elkaar bestaan. De oppositie spreekt er schande van, maar is zelf verantwoordelijk voor deze 'onmogelijke' combinatie.

Ze wijst de huidige regering aan als schuldige; zij is verantwoordelijk voor slecht financieel beleid en beheer en dus is ingrijpen ‘eigen schuld dikke bult’.

Verstandshuwelijk
Het verstandshuwelijk van premier Gerrit Schotte, met de onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano als partner, accepteert onder geen beding een 'ingrijpen' van Nederland. PS-leider Helmin Wiels heeft zelfs een revolutie aangekondigd, mocht de Rijksministerraad vrijdag daadwerkelijk besluiten om met een aanwijzing te komen.

Wordt de soep zo heet gegeten? Gaat Nederland ingrijpen aanstaande vrijdag?

Bilateraal
De drie premiers uit het Caribische deel van het Koninkrijk (ze komen allemaal) zijn niet alleen uitgenodigd voor de zeer beladen Rijksministerraad op vrijdag, maar ook voor een diner met collega Mark Rutte (VVD), donderdagavond op het Catshuis.

Schotte meldde gisteravond ook een ‘bilateraal van een uur’ te hebben met Rutte. Daarnaast heeft het Sint Maartenhuis voor na de Rijksministerraad, vrijdagmiddag, de delegaties uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

Mooie tekst
Er zullen dus waarschijnlijk harde woorden vallen in deze voorbereidende gesprekjes en borreltjes. Woorden die er voor moeten zorgen dat er een mooie tekst rolt uit de Rijksministerraad. Woorden die acceptabel zijn voor alle stakeholders.

Schotte heeft ervaring met dit spelletje. Dat heeft hij geleerd, omdat hij in een verstandshuwelijk met Helmin Wiels is gestapt. De vraag is of Helmin Wiels - na vrijdag - begrijpt dat hij door Schotte opnieuw bij de neus is genomen.

Antillencorrespondent Dick Drayer in gesprek met Radio 5 presentator Funda Müjde (4'27")