woensdag 30 juni 2010

Homohuwelijksacte ook geldig op de Antillen

Stapje voor stapje zullen de Antillen moeten accepteren dat discrimatie op grond van sexe niet boven 'cultuur' staat.

Deze week werd een homosexueel echtpaar door de rechter in het gelijk gesteld in hun strijd om ook alle burgerlijke rechten die behoren bij het huwelijk toepasbaar te verklaren op een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht.


Als homosexueel echtpaar is het al wel mogelijk om je alszodanig in te schrijven bij de burgelijke stand (met een akte uit een ander land, want het homohuwelijk is nog steeds uit den boze), maar rechten ontlenen aan die status was tot voor gisteren niet mogelijk. Daar is nu een eind aangemaakt door een uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen.

De Antilliaanse politiek lijkt nu op de werkelijkheid achter te lopen (3'24")

dinsdag 29 juni 2010

Curaçaose jeugd eerder aan drank en drugs

Curacaose jongeren komen steeds vroeger in aanraking met risicovolle producten. Dat zegt Lesly Roosbergen, directeur van Fundashon Maneho di Adikshon (FMA) naar aanleiding van het onderzoek E chois, ta ken tin e den su man.

Uit onderzoek blijkt dat 42/50% (basis-/voortgezet onderwijs) van de jongeren in de leeftijd 12 t/m 16 regelmatig alcohol drinkt. Op tienjarige leeftijd beginnen kinderen te experimenteren met alcohol.

In samenwerking met GGD heeft FMA onderzoek laten doen naar het drugs, drank en tabakgebruik onder jongeren.

Roosbergen roept de overheid op om meer voorlichting te geven over het gebruik van risicovolle producten en om strenger op te treden bij cafe-eigenaren die alcohol verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.

Jeugd en genotmiddelen (4'10")

zondag 27 juni 2010

"One Laptop per Child"

Curacao gaat in september beginnen met een pilot, getiteld "One Laptop per Child". Wereldwijd zijn er honderden projecten die binnen dit concept proberen jonge kinderen in de klas achter de computer te krijgen.

Curacao is al twee jaar bezig om dit project ook politiek 'verkocht' te krijgen. Want hoewel de beoogde laptop in een goedekope prijsklasse wordt geproduceerd, is er toch veel geld nodig (3,5 miljoen Euro) om alle kinderen in het Funderend Onderwijs een laptop te geven. De pilot is dan ook niet bedoeld om de techniek aan te prijzen. Schoolbestuurders en politici moeten 'zien' dat het werkt.
De pilot in setember voorziet alle kinderen van drie klassen op drie basisscholen van de XO laptop. Een onverwoestbaar model dat in eerste instantie aan playmobiel doet denken, maar waarmee alles kan wat in de grote mensen wereld ook kan op de computer. Prijs 178 USD.

One Laptop per Child (5'01"):

woensdag 23 juni 2010

10-10-10 komt alsnog in gevaar

De ontmanteling van de Nederlandse Antillen heeft al veel struikelblokken gekend, maar het struikelblok dat er nu aankomt, lijkt stevig roet in het eten te gooien.
De 1e Kamer moet namelijk de consensuswetgeving op 6 juli behandelen, maar dreigt dit nu tot na het zomerreces uit te stellen, omdat er op Curacao nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. Dit zou betekenen dat de Ronde Tafel conferentie van 9 september niet door kan gaan en daarmee is een zelfstandige status voor de eilanden Curacao en ST. Maarten en de BES-eilanden voorlopig van de baan.

Roet in het eten (4'23")

dinsdag 22 juni 2010

Verkeersongelukken nemen toe op Curacao

Het aantal verkeersongelukken op het eiland is sterk gestegen. Dat blijkt uit een artikel in het blad Modus van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In twaalf jaar tijd, tussen 1996 en 2009, vonden er ruim tweemaal zoveel ongevallen plaats. Het aantal in 2008 was bijna 11.000 per jaar. De stijging is mede het gevolg van het steeds groter wordende wagenpark op het eiland. Niet alleen in het aantal sterk gestegen, ook zijn de ongelukken ernstiger van aard geworden. In de periode 2002 tot 2008 steeg het aantal ziekenhuisopnames met bijna tien procent.

Verkeersongelukken (5'23")

maandag 21 juni 2010

Bijen blokkeren vliegveld HATO

Het afgelopen weekend heeft een zwerm bijen overlast veroorzaakt op Hato. Imker Darío Salas werd er bij gehaald om de bijen bij het vliegeld weg te halen.

In totaal heeft hij meer dan duizend bijen gevangen die nu een nieuw onderkomen hebben gevonden op de imkerij van Salas. Uit voorzorg moesten de luchthavenpassagiers tijdelijk een andere route nemen naar de vertrekhallen. gelukkig raakte niemand gewond. Vanwege de zware regenval van de laaste dagen zoeken de bijtjes de bloemetjes op waardoor zo’n bijenkolonie kolonie flink uitbreidt en voor overlast zorgt.

Bijen houden passagiers op (3'45")

vrijdag 18 juni 2010

"Terug naar de oertijd"

"Terug naar de oertijd", dat is de algemene reactie nadat de Eilandsraad besloten heeft om de stemmachines, die al sinds 2002 in gebruik zijn, af te schaffen voor de komende verkiezing. Met name de 'nieuwe' politici op ons eiland vinden het besluit om het rode potlood te herintroduceren " de weg van de minste weerstand". En daar lijkt het ook op, want een echte reden om de machines in de kast te zetten is er niet. Curacao gebruikt al jaren een type stemmachine die na het stemmen een papiertje uitprint (papertrail-type). dit papiertje wordt aan het eind van de dag geteld, en niet de computeruitdraai. Door deze methodiek is bij elke verkiezing nauwkeurig vast te stellen hoe groot de foutmarge is. En die blijkt al jaren te schommelen tussen de 0.11 en 0.14 procent. Waarom dan toch terug naar potlood en papier? Simpel: perceptie. De onregelmatigheden die bij de vorige verkiezing plaatsvonden mogen dan incidenteel zijn, ze schrikken wel af. Voorbeeld: de voorbedrukte 'mal' met namen van kandidaten staan verkeerd gesorteerd op de machine, waardoor je denkt op je eigen kandidaaat te stemmen. als je dan de papertrail niet controleert, gebeurt dat ook............

Terug naar de oertijd (4'25")

donderdag 17 juni 2010

Papa hoort er ook bij

“Stickers en mokken moeten papa plaats in gezin geven”. Een tweetal jongerenorganisaties heeft het project: Tata mi mester di bo (Papa ik heb je nodig) gestart. Doel is om meer bewustwording te creëren dat de vader ook deel van het gezin is, dat vader best bedankt mag worden, en dat kinderen het recht hebben om te weten wie hun papa is. Daarvoor worden stickers en mokken verkocht met teksten als: “Papa is ook deel van de familie”, “Papa ik hou van je”, “Papa bedankt voor alles” en “Papa ik heb je nodig”.
Er is echter ook oppositie tegen deze campagne: het zou ontstaan zijn uit stigmatisering (eurostigmatisering) over de rol van vaders in de Caraïben. Bovendien worden veel mannen bewust tegengehouden – door vrouwen – om hun verantwoording op zich te nemen.

Stickers en Mokken (4'25")

woensdag 16 juni 2010

Exclusieve medische reizen naar Bonaire


KLM bestuursadviseur Co de Koning is de man achter KLM's Sky Health club, die exclusieve medische reizen naar Bonaire verzorgt. Overmorgen komt de eerste groep Toeristpatienten aan. Bulk van deze patienten heeft dermatologische problemen. Volgens de Sky Health Club zijn de zoutkristallen, de dosering UV en het klimaat op Bonaire perfect om allerhande huisproblemen als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen. Maar ook ortopedische patienten en veteranen met psychische problemen kunnen hun heil op bonaire zoeken. Na de afkickende Bekende Nederlanders, nu dus ook reguliere ziektegevallen naar de Caraiben. Hoewel regulier? 9000 euro is een boel centjes als de verzekering niet meebetaald.........

Co de Koning (5'11")

vrijdag 11 juni 2010

Alleen nee zeggen is niet genoeg

Sexueel misbruik van kinderen en tieners is een groot probleem op Curacao.

Gisteren startte op het Brionplein, hartje Otrobanda, de eerste van een reeks van zes openlucht-zelfverdedigingscursussen voor jongeren. Dit alles in het kader van een eilandelijke actie tegen sexuele intimidatie en –misbruik onder jongeren. De komende 6 weken komen de jongeren elke zaterdagmiddag bijeen om onder leiding van een instructeur van de politieschool te leren aanvallers af te weren en klappen op te vangen.

Een reportage (7'31")

donderdag 10 juni 2010

OM Aruba wil inzage computer Joran van der Sloot

Het OM op Aruba heeft haar Peruaanse collega’s gevraagd inzage te krijgen in de computerbestanden van Joran van der Sloot.

Deze forensische blauwdruk kan mogelijk bijdragen aan de oplossing van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005 op het eiland. Op dit moment probeert Taco Stein van het OM in contact te komen met de aanklaagster in Peru. Dat is nog niet gelukt. Of verzoeken van deze aard worden ingewilligd is ook nog maar de vraag. Mocht Van der Sloot worden veroordeeld voor de moord op Flores, dan zal hij na het uitzitten van zijn straf op een later tijdstip voor eventuele andere zaken worden vervolgd. Ook de FBI staat dan in de rij. Volgens het OM kunnen de verschillende strafzaken niet worden gevoegd omdat er geen rechtshulp- en uitleveringsverdrag met Peru is.


Om Aruba (4'36")

woensdag 9 juni 2010

Stemmen op Curacao

In Nederland zijn de stemburo’s sinds vanochtend open, bij ons op Curacao kun je al twee weken stemmen. Vanmiddag om 3 uur onze tijd gaat ook het enige stemburo van Curacao dicht.
De opkomst op ons eiland is altijd rond de 100%. En dat komt door de verplichte registratie om mee te mogen doen. En als je al zoveel moeite hebt gedaan om sowieso te mogen stemmen, dan kom je ook op verkiezingsdag opdagen. Het aantal kiesgerechtigden dat zich mag registreren is onbekend. Inwonders van de Antillen en Aruba met een Nederlands paspoort, die 18 jaar of ouder zijn en ministens 10 jaar in Nederland hebben gewoond zijn in beginsel namelijk kiesgerechtigd. Dat moeten er meer dan 10000 zijn, maar slechts 1062 mensen hebben zich geregistreerd.

Stemmen op Curacao (4'45")

dinsdag 8 juni 2010

Zwart geld op Curacao

Nederlanders die hun vermogen hebben geparkeerd op Curaçao moeten alert zijn! Jan-Kees de Jager, de Nederlandse minister van Financiën heeft de belastingdienst van Nederland opdracht gegeven inlichtingen in te winnen bij de Antilliaanse belastingdienst over zogenaamde SPF's: "Stichting Particulier Fonds". Aanleiding voor deze actie, aldus het ministerie, is het 'plotseling' opheefen van 250 van zulk soort fondsen onlangs.

SPF is een legale constructie waarbij vermogen wordt ondergebracht in een fonds dat beheerd wordt door 'de uiteindelijke gerechtigde'. Uiteraard dient een storting in zo'n fonds opgegeven te worden aan de Belastingdienst, maar als je dat 'vergeet', is het voor de Belastingsdienst onmogelijk om via dat fonds te achterhalen wie de storting deed. Voor buitenlanders is zo'n fonds aantrekkelijk omdat er geen successierechten worden geheven bij overlijden en geen winstbelasting over het rendement is verschuldigd. Antillianen moeten wel gewoon betalen.

Jan-Kees de Jager zegt nu in het bezit te zijn van een duitse CD-rom waar die stortingsgegevens wel te achterhalen zijn. Zo zijn er al 22 Nederlanders 'gesneuveld' in Lichtenstein met behulp van gegevens van deze CD-rom.

Volgens fiscaal specialisten op Curaçao is de actie van de Jager te kenmerken als bangmakerij. Fondsen die opgeheven worden dienen vermeld te zijn in de Staatscourant. De 250 fondsen die de Jager meldt, zijn onbekend op de Antillen. Er is overigens wetgeving in de maak om SPF's te verplichten informatie te verschaffen.

Zwart Geld (5'34")

maandag 7 juni 2010

Geen WK voetbal op TV?

Al enige dagen circuleert er een angstig e-mailtje op Curaçao, waarin wordt gemeld dat TV-station Telecuracao en hoofdsponsor Digicel een plannetje hebben gesmeed om tijdens het Wereldkampioenschap Voetbal de zenders Nederland 1 tot en met 3 en de sportzender ESPN op zwart te zetten.

Zodat kijkers op ons eiland gedwongen zijn om naar Telecuracao te kijken. En dat is voor veel sportliefhebbers geen pretje. De commerciele (staats) zender heeft namelijk de gewoonte om ook hoekschoppen en vrije trappen 'te verkopen', waardoor je tijdens de wedstrijd getrakteerd wordt op zinnen als: "....en deze vrije trap wordt u aangeboden door Telecombedrijf Digicel ....".

Curieus in dit verhaal is dat niemand bij de betreffende bedrijven het bericht ontkent. De enige die licht ontkennend antwoordde was de marketing man van kabelbedrijf TDS, die zei het zich niet voor te kunnen stellen. Maar omdat hij ziek was, kon het zijn dat hij niet op de hoogte was!

En laat sportzender ESPN nu al drie dagen op 'zwart' staan. Voorwaar reden om zenuwachtig te worden..........

WK voetbal op TV (4'56")

donderdag 3 juni 2010

Joran wereldnieuws

Het zal jullie niet ontgaan zijn: Joran van der Sloot is opnieuw wereldnieuws.
Aruba volgt met argusogen de ontwikkelingen in Chili.

Joran in Peru (4'33")

woensdag 2 juni 2010

Ambtenaren staken om parkeerplek

Vandaag gaat een grote groep ambtenaren van het eilandgebied Curaçao hun derde stakingsdag in. Reden: de door de overheid zojuist ingevoerde parkeertarieven zijn discriminerend, te hoog en ongepast!

Op 20 januari berichtte ik al in Dichtbij Nederland dat Curaçao opgaat in de vaart der volkeren, want het betaald parkeren wordt geïntroduceerd. Inclusief de befaamde gele wielklem bij overtreding. Maar: de overheid heeft buiten de eigen ambtenaren gerekend (die overigens zelf het parkeerbeleid hebben ontworpen). Zij vinden het allemaal veel te snel gaan. De ambtenaren vinden het onredelijk dat zij parkeergeld moeten betalen en collega's die niet direct in de binnenstad werken gevrijwaard blijven van deze onhebbelijkheid. Het gratis parkeerterrein aan de rand van de binnenstad ten spijt, want die licht te ver weg om in de hete zon van Curaçao te belopen. Ondanks de hardnekkigheid van de staking, zijn de ambtenaren nog goedgemutst. Ter ondersteuning van hun eis tot vrij parkeren hebben ze een speciaal stakingslied geschreven op de muziek van Shakira's 'Waka, Waka' WK-lied. Waka waka, betekent in het Papiaments: Kijk Kijk!

Ambtenaren zijn boos (5'34")

dinsdag 1 juni 2010

Invoerrechten op de bruidsjapon

Bruidsparen uit het buitenland die kiezen om op Curaçao te trouwen, komen de laatste tijd voor een onaangename verassing te staan: de Antilliaanse douane heft invoerrechten op nieuwe trouwjurken.

Dit tot verassing van weddingplanner Will Dekker van de organisatie 'Ban Kasa'. Deze organisatie begeleidt koppels -ook homo-echtparen(1) - die een 'alternatieve' trouwerij op ons eiland ambieren.

Afgelopen vrijdag was het voor het eerst raak. Een Nederlands bruidspaar moest 60 euro betalen aan invoerrechten. En dat voelt vreemd aan, want curacao profileert zich als ideale romantische bruidsbestemming.

Invoerrechten op de bruidsjapon (4'44")