woensdag 19 september 2012

Curaçao wil weer geregeerd worden

Yves Cooper op weg naar de gouverneur (Foto: Bea Moedt)
WILLEMSTAD - Een groep bezorgde burgers heeft afgelopen nacht een wake gehouden voor het Paleis van gouverneur Frits Goedgedrag in Willemstad. Onder leiding van journalist Yves Cooper kwamen meer dan 300 mensen in het wit gekleed bijeen om in stilte te protesteren. Een deel van de demonstranten bracht de nacht door voor het paleis van de gouverneur. 

Hij lijkt de enige persoon in de politieke arena van Curaçao te zijn, die duidelijkheid kan geven over de politieke situatie in het land. Oppositie, coalitie en regering zijn hopeloos verdeeld, gaan zelfs rollebollend over straat en kunnen - zo lijkt het - niet de volwassenheid opbrengen om een uitweg te zoeken uit de verdeeldheid.

De mensen willen duidelijkheid over wie het land nu eigenlijk regeert, of het wel geregeerd wordt en of de overheid de veiligheid wel kan garanderen van zijn burgers. Begin oktober viel de regering van premier Gerrit Schotte en werden verkiezingen uitgeschreven voor 19 oktober. Maar een meerderheid van het parlement wil het demissionaire kabinet alsnog naar huis sturen en een interim-regering vormen.  En dat lukt niet, omdat de voorzitter van het parlement weigert een vergadering uit te schrijven. Daarop heeft de oppositie zich afgesplitst van het parlement en is eigen vergaderingen gaan houden. Er zijn nu twee parlementen: één die niet vergadert en één die wel vergadert, maar waarvan het volstrekt onduidelijk is of dat staatsrechterlijk kan. De gouverneur oriënteert zich momenteel op de situatie. Maar volgens de actievoerders blijft het te lang stil en is  duidelijkheid geboden.

En daar bovenop komt het groeiende gevoel van onveiligheid. Er zijn veel overvallen op Curaçao en daarbij wordt steeds meer geweld gebruikt. Een Chinees echtpaar werd maandagavond in koele bloede vermoord voor het oog van hun 5 jarig kind. Voor een beetje geld. Deze zoveelste overval heeft geleid tot een enorme onrust onder de bevolking. Veel demonstranten willen van de gouverneur horen of er daadwerkelijk iets wordt gedaan aan het geweld. Want zoals gezegd: de regering geeft niet thuis op dit moment.

Sterker, de minister zegt dat het spookbeelden zijn. Dat de cijfers tonen dat het aantal overvallen zelfs afneemt. Vertel dat maar tegen het vijfjarig kind, die zijn ouders maandagavond verloor. Het gevoel van veiligheid mag dan een perceptie zijn, van een gezagsdrager verwacht je meer dan alleen die constatering.

Er zal dus snel duidelijkheid moeten komen, want Curaçao is op dit moment onbestuurbaar. En dat kan het eiland zich niet veroorloven. Daarvoor zijn haar problemen na 23-en-een-halve-maand veel te groot.
----------------

Radio 5 presentator Fouad Sidali in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (4'45")

donderdag 6 september 2012

Bonaire voert actie

Vandaag is het 'Dag van Bonaire'. Een officiele vrije dag op het eiland en een volledig dagprogramma met muziek en speeches, waar herdacht wordt dat op deze dag in 1499 Bonaire ‘ontdekt’ werd, althans ontdekt door de Europeanen. Nederland is er sinds 10-10-10 weer de baas en langzaam maar zeker worden er wetten en regels ingevoerd die voortkomen uit de Nederlandse samenleving. Dat betekent een enorme aanpassing, want Nederland is echt een regelland en Bonaire is voor een groot deel een ongeschreven regelland.

Bij de staatkundige verandering is men ook nog eens overgestapt op de Amerikaanse dollar. Het bedrijfsleven heeft net als destijds met de Euro in Nederland volop geprofiteerd en de prijzen massaal verhoogd. Ook als gevolg van nieuwe in- en uitvoerregels. Al met al is het leven hier erg duur geworden en met de relatieve armoede die er al bestond op het eiland, vallen mensen nu tussen wal en schip.

Of de twee landen elkaar ooit zullen begrijpen is de vraag. Op Bonaire en hier in de Cariben zijn de zaken geregeld rondom relatie. Jij doet iets voor mij, dan doe ik iets voor jou. In het handhaven van regeltjes zit dus altijd een bepaalde rek of willekeur. Je begrijpt dat dat onder Nederlands bewind 180 graden gedraaid is. Regel is regel. Voor de Bonairiaan niet altijd te begrijpen.

Mooi voorbeeld is de invoering van de onroerendgoedbelasting. Alle niet-eigenaren van een huis, huurders dus in Nederlandse begrippen moeten gaan betalen. Maar in Bonaire woont niemand in zijn eigen huis en betaalt ook geen huur. Je huis staat vaak op naam van een van de grootouders, al dan niet in leven. Door deze maatregel dreigen duizenden Bonairianen de dupe te worden en Nederland heeft niet altijd het inlevingsvermogen om 9000 km verderop flexibel om te gaan met de regels.

Bonaire is niet echt een eiland van demonstraties. Vandaag was er dan wel een van boze burgers die de Nederlandse regelzucht zat zijn. Zij liepen door de straten van Tera Kora en wilden een petitie aanbieden aan de gezaghebber. Dat lukte niet, want de gezaghebber stond een onderbreking van de 'Dag van Bonaire'  niet toe.

En zo ’n boze groep wordt daardoor niet eens bozer. De meeste Bonairianen protesteren door te klagen, tegen iedereeen. En ook dat zijn de mensen trouwens zat aan het worden.

De leider van de manifestatie, Cedric Soleana, heeft een ludieke manier van actievoeren gevonden. Hij heeft iedereen opgeroepen om zijn oproepkaart in zijn stembus te doen. Om zo te laten zien dat je niet meewerkt aan een soort democratische medeplichtigheid. Leuk detail is dat Soleano op de dag van de verkiezingen zelf op een echt stemburo zit. Hij is namelijk al jaren lid van stemburo 5 en moet onder werktijd stemmers naar de stembus leiden, terwijl hij in z'n vrije tijd iedereen weg jaagt van het stemburo.

een mooiere paradox is er niet. Wordt hij daarom boos? Nee hoor. Vorig jaar demonstreerde hij, dit jaar deed hij dat en volgend jaar staat hij er ongetwijfeld weer.....

Fouad Sidali, in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (4'54")
(Foto: Stephan Kogelman)