dinsdag 3 augustus 2010

Willy Maal kan eindelijk plannen maken

Wisten jullie dat 10% van het totale eiland Curacao in handen is van één man? Inderdaad: de beste man man heet Willy Maal. Deze man bezit het totale gebied ten oosten van het Spaanse Water.

"Oostpunt", zoals dit gebied in de volksmond heet, is het laatste stukje ongerept natuur van ons mooie eiland en als het aan Maal ligt, blijft dat niet zo. Hij wil namelijk geld verdienen met zijn terrein. Maar door allerlei politieke intriges is het hem nooit gelukt om het eilandelijke bestemmingsplan voor Oostpunt te wijzigen. De afgelopen zeventien jaar heeft deze grootgrondpezitter tegen het eilandelijk bestuur geprocedeerd en nu kan hij - geschat bedrag - zo'n 160 miljoen gulden aan schadeloosstelling inkasseren.

Maar dat doet-ie niet.

De kans dat hij zijn gebied alsnog kan ontwikkelen, is dan nagenoeg uitgesloten. En gezien de unieke samenstelling van Oostpunt, wordt algemeen verondersteld dat dit gebied een veelvoud van 160 miljoen zal opleveren. Door af te zien van het smartegeld, is de weg vrij om het bestemmingsplan aan te kunnen passen.

Dick Drayer in gesprek met Patricia Croné (3'57")

2 opmerkingen:

Willy Maal zei

Nou,

Ik heb vandaag pas dit "verslag" van Dick Drayer gehoord. Hij heeft delen van een interview met Nelly Rosa "gespliced" en een heel rare, zelfs kwalijke wending gegeven. Duidelijk is dat hij absoluut niet weet waar het om gaat, dat hij geen besef heeft van de materie, en zelfs niet schroomt om door "editing", mijn reactie op bepaalde STOMME vragen en uitlatingen van Nelly Rosa, in een ander jasje en ander interview te doen pretenderen. En dit noemt zich "journalist".?? Kom nou....
70 Miljoen afslaan? Geld lenen om te bouwen? 170 miljoen en met de $$ ervandoor. Deze vent is stapelgek en weet van toeten noch blazen..

Mt vr grt

Willy Maal

Nardy zei

Nou kijk Dick: het zit eigenlijk een beetje zo:

De 2 zussen en 1 broer Maal hebben het grootste achtertuintje van het Koninkrijk.
Dit kost hen jaarlijkse tonnen aan grondbelastingen en onderhoud van de wegen.
Ook de moeite en het gevaar van het vrijhouden van hun tuinperk van de nodige coke-traffikers, Isla-directeur Pedro Jiménez en ander geboefte bleek bepaald geen sinnekuur.

Het was makkelijk van het EOP deze 11% van Curacao in 1 klap als natuurgebied te bestempelen. Waren hiermee niet de prive-rechten van deze 3 burgers aangetast? Namens Erven Maal vond de rechter dit ook. Door af te zien van het smartegeld van 160 miljoen (dus het vermeende ‘winstbejag’ argument van Erven Maal was hiermee wel van tafel) is de weg vrijgemaakt om een DEEL van het bestemmingsplan aan te kunnen passen.

Natuurlijk is menigeen het hiermee niet eens. Overal vallen argumenten vandaan te halen. Maar van de Oostpunt-natuur weten de erven Maal alles , ze zijn erin opgegroeid en dragen het in hun hart. Ik ben blij dat de ‘kwestie Maal” eindelijk zijn oplossing nadert na decennia strijd.