woensdag 11 augustus 2010

'Antillen hebben voor 10-10-10 adequate opsporingswetgeving'

De berichtgeving in de NRC afgelopen week, over ontbrekende wetgeving op het gebied van strafvordering, wordt door professor Hans de Doelder, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, niet onderschreven.

De NRC kopte deze week dat grote strafzaken op de Antillen stuk lopen door gebrek aan adequate wetgeving. Auteur van deze uitspraak is Gerard Spong, de bekende strafpleiter uit Nederland, die nogal wat Antilliaanse verdachten tot zijn klantenkring rekent en die in het bewuste artikel zelfs sprak over ‘donkere wolken boven willemstad’. Opspringsmethoden die in Nederland worden gebruikt, zouden een wettelijke basis missen op de Antillen.

Volgens de hoogleraar wordt er juist een inhaalslag gemaakt en is discrepantie tussen wetgeving in Nederland en op de Antillen weliswaar bestaand, maar toch vooral het gevolg van het door Nederland ontworpen systeem.

Dionne Pool in gesprek met Dick Drayer (5'26")

Geen opmerkingen: