donderdag 12 augustus 2010

Machtstrijd op de UNA

Vlak voor de start van een nieuw academisch jaar is de sluimerende onrust op de UNA opgelaaid, nadat de nieuw benoemde Rector Magnificus (RM), dr. Miguel Goede de benoemingen bekendmaakte van een aantal decanen op de verschillende faculteiten.

De faculteitsraden, die de Rector adviseren in deze benoemingen hebben gisteravond buiten de poorten van de Universiteit een speciale persconferentie belegd, waarin ze de Gouverneur, de minister-president en de minister van Onderwijs hebben gevraagd in te grijpen. Reden: "we zijn tegen en we vragen om een ingreep in de situatie, want hier kunnen we niet meeleven".

Betrokkenen zeggen niets te hebben tegen deze personen, maar maken vooral bezwaar tegen de wijze waarop de benoemingen plaatsvinden: "we krijgen geen inspraak, wij krijgen personeel opgelegd: de academische vrijheid wordt beperkt en daar verzetten wij ons tegen", aldus de faculteitsraden.

De onrust kan niet los gezien worden van de relatieve autonomie die de faculteiten zich in de loop van dit decennium hebben toegeëigend en die nu met lede ogen zien dat de 'macht' weer wordt teruggelegd bij diegenen die de macht krachtens de wet toebedeeld hebben gekregen: de RM en de Raad van Toezicht. Een machtsstrijd die volgens betrokkenen geresulteerd heeft in een 'cultuur van angst'.

Volgens de RM 'de grootste bedreiging van de academische vrijheid'.

Dione Pool in gesprek met Dick Drayer (5'01")

Geen opmerkingen: