maandag 29 oktober 2007

Moises Frumencio 'Dòktor' da Costa Gomez

In Nederland hebben we het Willy Dobbe-plantsoen, op Curaçao kennen we het Gomez-plein. In veler ogen houdt daar verder de vergelijking op, want Gomez was een belangrijke politicus die met zijn PNP* (Partido Nashonal di Pueblo) grondlegger was van het huidige Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden uit 1954. Gomez zou zaterdag jl. 100 jaar geworden zijn en dus reden voor velen om deze dag te gedenken.

Mijn voormalig lerares Papiaments, Gerda Dunk, was lyrisch over deze man en kon heel erg boos worden als je - als Antilliaan - niet wist wat Gomez betekent heeft voor Curaçao. Ik behoorde, weliswaar als niet-Antilliaan, dus tot de laatste groep. Dit stukje op de weblog is dus een goedmakertje richting Gerda.

Wat Gomez interessant maakt voor de huidige politiek is zijn visie op de politieke status van een 'toekomstig' Curaçao. Eind jaren dertig pleit Gomez al voor autonomie van de eilanden. Zijn benoeming tot lid van de buitengewone Raad van Advies van het uitgeweken oorlogskabinet zou dan ook ten grondslag liggen aan passages in de toespraak van koningin Wilhelmina over zelfbeschikkingsrecht van overzeese gebiedsdelen.

In de jaren na de oorlog, richtte hij de PNP op en reisde meermalen naar Nederland om voor autonomie te pleiten. Vanwege de verkiezingsnederlaag in 1954 prijkt zijn handtekening echter niet op het huidige Koninkrijksstatuut. Hij is dan al wel twee keer premier van de Nederlandse Antillen geweest.

In juni 1966 wordt Gomez afgezet als voorzitter van de PNP. In november van dat jaar overlijdt hij aan de gevolgen van een longontsteking.

Dòktor, zoals hij in de volksmond wordt genoemd, had verschillende publicaties op zijn naam staan over staatkundige onderwerpen, waaronder 'Curaçao in het Koninkrijk' en 'Naar een nieuw Arbeidsrecht'. In de 'Toekomst van Curaçao' breekt Gomez een lans voor een terugkeer van Curaçao naar de eigen natuurlijke bronnen, in plaats van de olieverwerkende industrie.

Voor de Curaçaose lezers van mijn weblog: op landhuis Groot Sta Martha is een tentoonstelling ingericht over Gomez onder de titel Dòktor, un hòmber di su tempo, un hòmber pa tur tempo (Dòktor, een man van zijn tijd, een man van alle tijden). Artikelen en toespraken van Gomez zijn daar onder andere te bewonderen. En dat is mooi, want op Internet is er, op één artikel na, niets over te vinden.

En dan vind Gerda het gek, dat jonge Antillianen hem niet kennen..............

De tentoonstelling is nog te zien tot 25 november.


* Christen Democratische Partij, voortgekomen uit de Curaçaose Katholieke Volkspartij. Vanwege de sterke binding van deze laatste met de kerk, wordt door Gomez de PNP opgericht. De PNP zit momenteel in de regering om Curaçao te leiden naar een nieuw Statuut.

2 opmerkingen:

peter zei

Kumbai, Gerda aan het woord, ik stel op prijs mijn oom in aanmerking te hebben genomen, en vind belangrijk dat de werkelijke feiten NIET veranderd worden ten gunste van degenen die hem met veraad hebben vermoord. Dat is ook de reden waarom de Antilleaanse jeugd ook nooit vaderlandse geschiedenisheeft gekregen daar onze Democrasie op Moord om macht te krijgen draaid!!!!!!!En wie de hand boven het hoofd van deze moordenaars houd is medeplichteger!!!!!En dat zijn al de regeringen tot de dag van vandaag sinds zijn tragish overlijden die 22 november, en dood viel op de stoep van het bestuurscollege van een hart aanval die het leven van een gezonde manheeft ontnomen en NIET een long ontsteking. Dat is macht en de pers hier voor geld en gunsten beschermen de bewinds lieden, twee programmas op T.V. waar ik in ben geweest waren kort daarna gesloten,
Maar gelukkig kan je de zon Niet met een vinger bedekken, en ben blij dat de computer uiteindelijk het zal moeten doen, daar zal ik zeker wel voor zorgen Niet met verzonnen informatie maar met feiten!!!!!!en BEWIJZEN hoe ver de onbeschaafdheid van de CURACAOSE POLITISUS is gegaan !!!!groetje Gerda. Voor informatie moet je bij de familie NIET AAGETOUWD dat zijn de moordenaars Maar de BLOEDVERWANTEN, aan hun doet het pijn wat deze ex weduwe, bai sait van difuntu Evertz mee bezig is De waarhei hangt aan de muren van PENSTRAAT 19 en iedereen is welcome. Ik ben NOOIT anoniem geweest dat is voor lafaards!!!!!

peter zei

Drie generaties is geen spelletje, waar de bijdragen van onze familie aan ons eiland iedereen hebben bevoorecht behalve de direkte bloed verwanten die het wel belangrijk vinden en de waarde van VADERLANDSE geschiedenis kennen en beschermen, die krijgen alleen tegewerking en hulp geweigerd! Zie facebook aprilvandunck@.com,