donderdag 2 augustus 2007

Seru Mansinga.....(de heuvel waar wij op wonen!)

De benaming 'Vista Royal' slaat op het verkavelingsplan waarvan ons huis deel uitmaakt. Er worden een aantal fases van verkaveling onderscheiden. Zo zitten wij in fase 3A en ligt er voor ons, tot aan de zee, fase 3B. Dit gebied is onlangs verkaveld en staat nog helemaal leeg. Vista Royal wordt door het Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (APNA) verkaveld.


(Seru Mansinga)

En deze partij, de APNA kwam van de week met het verontrustende bericht dat er breuken zijn aangetroffen in het kalksteen van de bodem onder fase 3B, of beter gezegd in de heuvel Seru Mansinga, zoals ook de bodem onder ons huis wordt genoemd. De geologie trekt zich namelijk niet zoveel aan van verkavelingsplannen en hun grenzen. Uit een studie uit 1976 is gebleken dat de bodem als onstabiel moet worden aangemerkt….

Een dag later werd de verontrusting groter (en bozer) toen bleek dat APNA, die de verkoop van de laatste resterende kavels nu heeft gestaakt, 10 maanden geleden al op de hoogte was gebracht van dit rapport uit 1976. Gevraagd naar de beweegredenen om het nu – na 10 maanden - bekend te maken, meldde APNA dat individuele bewoners deze informatie (uit 1976!) zelf op het spoor was gekomen en dat het dus maar beter was om iedereen te informeren.

Als aangrenzende en op seru Mansinga woonachtig lotgenoot blijft de priemende vraag over: en hoe staat het met onze grond?

Wordt vervolgd…

Geen opmerkingen: