maandag 29 november 2010

Heeft u een doggy-bag?

Patiënten van het het Sint Elisabeth Hospital (Sehos) moeten zelf zorg dragen voor het opruimen van hun geamputeerde ledematen. Deze nieuwe regeling is sinds september van kracht. De doorgaans hoge kosten van het begraven of cremeren worden niet meer door het ziekenhuis of door verzekeringsmaatschappijen gedekt.

Voorheen zorgde het Sehos wel voor het opruimen van 'ziekenhuisafval'. Het ziekenhuis beschikte toen nog over een mortuarium, Maar die is uit bezuinigingsoverwegingen twee jaar geleden al gesloten. Nu blijkt dat de kosten toch de pan uitrijzen en heeft men het probleem maar bij de patient gelegd.

Het Sehos, dat met financiële problemen kampt, moet "elk dubbeltje omdraaien, en dus keuzes maken", aldus medisch-directeur Pieter Van den Burg. Zijn ziekenhuis zit een beetje in zijn maag met de wet op de lijkbezorging, waardoor de huidige verwerking van ledematen te duur is.
Daar komt bij dat het ziekenhuis enorm veel kosten zegt te hebben doordat veel patienten niet verzekerd zijn en het ziekenhuis toch een zorgplicht heeft.

En wat moet er dan gebeuren met meegenomen ledematen? Er zijn religeuze tradities op het eiland die vereisen dat ledemaat en lichaam weer verenigd moeten worden op de sterfdag van de patient. Je hebt dan in ieder geval een uitvaartonderneming nodig.

Voor de minder bedeelden onder ons, en daarvan zijn er nogal wat op Curaçao, is begraven of cremeren geen optie. Dat kost tussen de 1200 en 3000 gulden en dat gaat moeilijk als je een uitkering van 450 gulden hebt.

Kijk dus niet vreemd op wanneer je straks afgezaagde handen en benen vindt op straat of in de mondi. Er wordt nu al veel wegegegooid wat eigenlijk bij Selikor thuishoort.

Het ziekenhuis is toch wel geschrokken en gaat nu kijken of er geen overeenkomst gesloten kan worden met deze vuilverbrander? Of dat de verontwaardiging weg zal halen is nog wel de vraag.

Anousha Nzume in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (4'54")

Geen opmerkingen: