donderdag 25 november 2010

Schotte onder vuur....

De grootste fractie in het Curaçaose parlement eist het onmiddellijke vertrek van minister-president Gerrit Schotte. Nou is dat geen nieuws, want hier op ons eiland en wellicht ook elders ter wereld is het wegkrijgen van de regering een doelstelling in het primaire proces en dan helpt het dat je wilt dat-ie opstapt.

Maar waar rook is, is ook vuur. En de vlammen, dat moet gezegd, zijn dan ook bijna zichtbaar en de temperatuur duidelijk voelbaar: Schotte ligt onder vuur!

Schotte heeft als minister van Algemene Zaken het hoofd van de Veiligheidsdienst, meneer Edsel Gumbs op non-actief gezet. Juis op het moment dat die dienst Schotte en zijn ministersploeg onder de loep nam in een zogenaamde veiligheidsscreening. Standaard worden ministers gesceend om te zien of ze niet chantabel zijn, of ze geen schulden hebben en of andere belangen het functioneren van een ministers kunnen schaden.

Gumbs heeft de zaak voor de rechter gebracht en deze oordeelde gisteren dat de maatregelen tegen de veiligheidsdienst wettelijk niet door de beugel kunnen. In gewoon Nederlands: Gerrit Schotte heeft een behoorlijke tik op zijn vingers gekregen.

Saillant detail in deze zaak is dat het vonnis, dat openbaar is, ons een klein beetje in de keuken laat kijken van hoe de relaties liggen tussen de premier, die politiek verantwoordelijk voor de veiligheidsdienst en de gouverneur, die een ministersploeg, namens koningin Beatrix inzweert.

De hele zaak bracht namelijk aan het licht dat de rol van de veiligheidsdienst niet wettelijk is geregeld in het proces van screening en dat juridisch gezien Schotte niet valt te verwijten dat hij de dienst opzij zet. Of het politiek en moreel kan is iets anders, maar juridisch kan hij er mee weg komen, zo lijkt het.

Schotte kan het spel dus spelen zoals hij tot nu toe deed, maar dat zal zijn geloofwaardigheid onder druk zetten. Hij kan er ook voor kiezen om een aantal ministers, van wie algemeen verwacht wordt dat zij de screening niet zullen overleven, te laten vallen. Hij leidt dan ontegenzeggelijk gezichtsverlies, maar hij kan dan wel door.

En het electoraat zal in tijd deze deuk in zijn net nieuwe blazoen dan moeten afstraffen of belonen. Er is helaas geen opiniebureau die de acties van de coalitie vertaalt in zetelwinst of zetelverlies....

Dionne Pool in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (3'57")

Geen opmerkingen: