maandag 8 november 2010

Homo's voormalig Antillen verenigd

Dit weekend hebben vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap van de BES-eilanden, Aruba, Curaçao en St. Maarten, samen met COC Nederland, het zogenaamde Pink Orange-akkoord ondertekend.

Het akkoord moet de onderlinge verbondenheid en sociaal-politieke agenda van de Lesbo’s, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders-organisaties vorm geven binnen het koninkrijk de komende jaren.

De wens van de verschillende bewegingen om hun krachten te bundelen heeft te maken met het uiteenvallen van de Antillen en de versnippering van de verschillende overheden als gevolg daarvan. Bovendien ziet Mario Kleinmoedig, voorzitter van de homobeweging FOKO op Curaçao, met de komst van een nieuw politiek elan mogelijkheden om de dialoog aan te gaan.

Een dialoog die tot dusver nooit heeft plaatsgevonden omdat de voormalige Antilliaanse regering categorisch een gesprek uit de weg ging. “De regering Schotte op Curaçao heeft bij haar aantreden duidelijk gesteld dat geen enkele Curaçaoënaar zal worden uitgesloten, wij zullen deze regering daaraan houden”, aldus Kleinmoedig.

Sulay Reval in gesprek met Dick Drayer (6'09")

Geen opmerkingen: