vrijdag 5 november 2010

Curaçao een bananenrepubliek?

Velen en met name leden van de voormalige regeringspartijen denken van wel en hebben wellicht een punt. Eerder werd al bekend dat de screening van ministers niet was afgerond voordat zij hun posten betrokken, nu blijkt dat de benoeming van de huidige voorzitter van het parlement niet volgens het boekje is gegaan.

De allereerste parlementsvergadering in het nieuwe land Curacao was een bijzondere, want er moest allereerst een nieuwe voorzitter gekozen worden. Daar zijn een aantal regeltjes voor, die niet zijn gevolgd, waardoor de huidige oppositie bij monde van Anthony Godett (FOL) claimt dat de gekozen voorzitter (Ivar Asjes) illegaal benoemd is.

Hoe het ook zij, Asjes en Godett mogen elkaar niet zo en vechten de strijd uit voor de ogen van het volk. Godett bezigde ongebruikelijke taal en interrumpeerde voortdurend tijdens een commissievergadering, waarop de voorzitter van het parlement met het reglement van orde in de hand de heer Godett uit de zaal liet verwijderen.

Een unicum in onze parlementaire geschiedenis.

Sulay Reval in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (5'21")

Geen opmerkingen: