vrijdag 19 november 2010

Pensioen met pensioen?

Het gaat slecht met de pensioenen op Curacao, net als elders ter wereld, en ook Curaçao ontkomt er niet aan. Er gaat bij de pensioenfondsen momenteel meer uit dan dat er binnen komt.

Deskundigen, zoals Laurens Keesen wijten dit aan de lage rente op Curaçao. Die is in tien jaar gedaald van 8 tot 9,5 procent in 1999 naar 2,5 tot 3 procent in 2010. Die lage rente heeft tot gevolg dat de opbrengsten van pensioenfondsen laag zijn, maar het heeft nog een ander effect, dat veel harder doorwerkt: pensioenfondsen moeten door die lage rendementsverwachtigen veel meer opzij zetten dan normaal. De daling van 9% naar 3% betekent dat er vijfmaal zoveel moet worden apart gezet. En daaraan kunnen niet alle pensioenfondsen voldoen.

De pensioenen komen ernstig onder druk te staan als er niets gedaan wordt. Er blijft wellicht geen of een erg laag pensioen over voor de werkende bevolking die nu pensioen opbouwt.

Op andere voormalig Antilliaanse eilanden wordt nu allerlei maatregelen getroffen, maar op het eiland met de oudste bevolking – Curaçao dus – is het akelig stil.
Voorgaande regeringen en de huidige wellicht ook, zijn altijd bang geweest voor de electorale consequenties van impopulaire maatregelen. Want of het over benzineprijzen, belastingtarieven of pensioenen gaat, impopulaire maatregelen worden altijd doorgegeven aan who's next.

Er zal langer langer doorgewerkt moeten worden en burgers zullen wellicht zelf moeten gaan sparen voor hun oudedagsvoorziening. Dat laatste is voor veel mensen een probleem, omdat de kosten van levensonderhoud al duur genoeg zijn. Langer doorwerken zal vermoedelijk een zelfde verzet opleveren als in Nederland of misschien wel Frankrijk!

Sulay Reval in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (5'39")

Geen opmerkingen: