zaterdag 24 mei 2008

Pokke week (2)

--vervolg van deel 1--

....in de week ervoor reageerde Hero Brinkman op het bericht dat in Curaçao de minimumlonen 5% gestegen zijn en vroeg de staatsecretaris of dat allemaal maar kan: "Curaçao speelt Sinterklaas, terwijl het land failliet is", zo betoogde hij. Zijn interpellatie getuigt van zoveel domheid en gebrek aan kennis van zaken, dat je er eigenlijk geen aandacht aan zou moeten schenken. Maar ik stoor mezelf voortdurend aan die electorale plasjes van de PVV in het algemeen en Hero Brinkman in het bijzonder. Want zijn boodschap is telken male duidelijk: Curaçao kost geld en is corrupt, we moeten er maar beter van af. Dat de prijzen het afgelopen jaar op vele fronten verdubbeld zijn, meldt hij niet; dat er hier geen loonindexering plaats heeft gevonden de afgelopen jaren, meldt hij niet; dat de verhoging van het minimumloon, niet in de eerste plaats de overheid treft, maar vooral het bedrijfsleven, meldt hij niet; dat het minimumloon hier op 475 euro staat en dat daar nu 23,75 euro bijkomt, vermeldt hij niet. Dat een uitkering hier 150 euro bedraagt en dat daar nu 3 euro bijkomt, meldt hij niet. Dat hoeft ook niet, zijn groeiende achterban heeft alleen behoefte aan one-liners en niet aan de waarheid. Die is dan ook te complex voor Hero Brinkman.

Stuurgroep Staatkundige vernieuwing
Ank Bijleveld had het begin april al aan de Tweede Kamer gemeld: de datum 15 december, als streefdatum om de Antillen te ontmantelen zal niet gehaald worden. Iedereen wist het, iedereen riep het en iedereen werd boos toen Ank het zei. Uiteraard moest dit nog wel officieel vastgesteld worden en dat gebeurde deze week dus in het Stuurgroepoverleg. Dit is de tweede keer dat deze datum verzet moet worden en drie maal is scheepsrecht, dus is er nu geen nieuwe datum vastgesteld. Wel wil iedereen dat de ontmanteling voor januari 2010 gebeurt, want die maand moeten er nieuwe verkiezingen voor de Antilliaanse Staten gehouden worden. De huidige coalitie staat op het standpunt dat een bijna ontmantelde staat (Antillen) zich niet verkiezen laat, maar in werkelijkheid is men natuurlijk bang dat de coalitie zich niet staande weet te houden in nieuwe verkiezingen en dat daarmee een bom gelegd kan worden onder de huidige koers naar autonomie van Curaçao en overige eilanden.

Premier Emily De Jongh-Elhage riep vlak voor de Stuurgroepvegadering, afgelopen donderdag 10.00 uur, nog dat we (de pers) niet weg moesten gaan, want de vier uur die men toebedeeld had voor dit overleg, was veel teveel tijd. Maar daarmee had ze zich vergist in St. Maarten. In het slot- en toetredingsakkoord is het één en ander geregeld over de bemoeienis van de Nederlandse minister van Justitie met het nieuwe Openbaar Ministerie op beide eilanden en St. Maarten wilde hier opnieuw over onderhandelen. Het kleine Bovenwindse eilandje dreigde zelfs tweemaal uit het overleg te stappen.

Eindelijk, rond 2 uur middernacht - wij zaten al vanaf 3 uur in de middag te wachten (!) -, waren de partijen eruit. Eén van de afgevaardigden kwam de zaal uit, en riep als een volleerd gynaecoloog: "het is een drieling!" een aardig grapje dat refereert naar de beide eilanden St. Maarten en Curaçao en Nederland. Na de nachtelijke persconferentie en interviews, was ik pas om 4 uur 's nachts thuis. De wekker ging helaas al om 5.20. Kinderen moeten namelijk weer naar school en Aysheline en ik weer naar werk.

En toen - na aankomst bij Hoyer - kwam de schrik van mijn leven: mijn mp3 disk, waar ik mijn radioopnames op maak, bleek niet goed in de recorder te hebben gezeten: geen persconferentie, geen interviews op tape!!! Of te wel: een nacht geen slaap voor niets en geen geluid voor mijn uitzending! Ik vloek niet vaak, heb ik al eens gezegd. Gelukkig moest Ank Bijlveld nog een ander agendapunt aftikken op vrijdag, dus ik kreeg nog wel gelegenheid om één en ander op tape te zetten, maar ja: na een halve dag is de nieuwswaarde natuurlijk wel verdwenen.

-- ga naar deel 3 --

Geen opmerkingen: