maandag 24 september 2007

De kwestie Maal (2)

Lees eerst deel 1 van dit verhaal

Het conflict tussen Willy Maal en de Curaçaose overheid is weliswaar van de laatste jaren, maar al in 1970 was er ‘domme’ tegenwerking van de overheid, toen de vader van Willy Maal, Boy Maal het volledige terrein (4000 hectare!) voor 1 miljoen gulden aan de overheid aanbood. De toenmalige leider (en oprichter) van de MAN, Don Martina hield dit echter tegen, want hij wilde niet dat Boy Maal miljonair zou worden. De MAN, nu in de persoon van Cooper, zou 30 jaar later een nog grotere rol gaan spelen in dit verhaal.

In het kort komt het er op neer dat Maal een gedeelte van zijn grond wil ontwikkelen en dat de overheid stelt dat dat niet kan, omdat Oostpunt een conserveringsgebied is. Maal heeft ondertussen een rechtzaak tegen de overheid gewonnen en daar 40 miljoen gulden schadevergoeding uitgehaald. Er lopen nog andere claims met een veelvoud van dit bedrag.

Willy Maal heeft na deze zaak een voorstel gedaan om de toegekende 40 miljoen te verlagen naar 22 miljoen als zijn terrein ontwikkeld zou kunnen worden. Daarnaast zou Maal zijn overige uitstaande claims van meer dan 100 miljoen intrekken.

Zodra Maal echter zelf plannen ontvouwt ter ontwikkeling van zijn gebied, praat de Overheid alleen maar over het conserveringskarakter van het gebied. Het moment dat anderen plannen ontwikkelen is de overheid in de persoon van Cooper of MAN welwillend om de mogelijkheden te onderzoeken. Deze zogenaamde ‘anderen’ zijn vrijwel zonder uitzondering gelieerd aan de MAN van Cooper. Deze konkelt hier dan ook erg opzichtig, zie het ingezonden artikel van Willy Maal in de Amigoe van 18 april jl.

Cooper heeft nu het veld moeten ruimen voor Godett (FOL), en binnen de invloedsfeer van de PAR (grootste partij in de regering) valt er zelfs met de FOL wellicht eerlijke zaken te doen voor Maal. De zojuist benoemde commissie met Mirto Murray (deken van de orde van advokaten), Paul van Leeuwen (Domeinbeheer), Eugene Maurillo (Algemene Juridisce Zaken) en Comenencia (Taxateur) heeft de opdracht gekregen om binnen 4 maanden de slepende kwestie Maal tot een oplossing te brengen. Dat mag op zijn zachts gezegd, ambitieus worden genoemd…

Geen opmerkingen: