donderdag 30 september 2010

Nederlandse (homo) huwelijksakte ook geldig op de Antillen

In hoger beroep is een werkneemster van de Capriles kliniek in het gelijk gesteld om haar echtgenote (en hun gezamenlijk kind) via haar werk mee te kunnen verzekeren. Het Hof noemt het niet meeverzekeren van een homopartner, ongeoorloofde discriminatie.

Daarmee werd een eerdere beschikking die negatief uitviel voor de werkneemster door het Hof vernietigd. Het Hof overwoog in zijn vonnis dat het in deze zaak niet om de tenuitvoerlegging van de Nederlandse huwelijksakte gaat, maar om de rechtskracht daarvan en de werking van rechtswege binnen het Koninkrijk.

In de CAO van de Capriles kliniek staat dat ongehuwde samenlevers het recht hebben op medeverzekering voor ziektekosten. Dan moet dat ook gelden voor de naar Nederlands recht met een persoon van hetzelfde geslacht gehuwde werkneemster, aldus het Hof.
De Capriles kliniek wordt aldus bevolen om per 1 januari 2011 de echtgenote van de werkneemster en haar kind mee te verzekeren voor ziektekosten.

De erkenning in het buitenland van een in Nederland gesloten huwelijk tussen twee vrouwen of twee mannen zorgt regelmatig voor problemen. Ondanks dat de Nederlandse Antillen het homohuwelijk niet kennen, moeten zij het wel erkennen en daar rechtsgevolge aan geven.

Dick Drayer in gesprek met Anousha van de NTR (5'01")

Geen opmerkingen: