zaterdag 3 juli 2010

Taskforce Antilliaanse Militie

Antilliaanse dienstplichtingen die zowel van de Benedenwindse als de Bovenwindse eilanden afkomstig zijn, krijgen hun militaire opleiding op de marinekazerne Suffisant op Curaçao.

Deze groep vormt de Antilliaanse militie (de ANTMIL) en is opgericht in het kader van de sociale vormingsplicht.

De Koninklijke Marine draagt in nauwe samenwerking met de Antilliaanse kaderleden zorg voor de opleiding en training van de Antilliaanse miliciens.

Naast een militaire opleiding krijgen de dienstplichtige, veelal kansarme jongeren ook een civiele vakopleiding, waardoor zij over voldoende vaardigheden, vakgerichte kennis en inzicht beschikken om na hun diensttijd een baan te kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

Een ochtendje bij de eerste buitentraining van een nieuwe lichting miliciens (6'34")

Geen opmerkingen: