maandag 5 juli 2010

Onderwijs gratis? De vrijwillige ouderbijdrage...

Eindelijk heeft de rechter zich uitgesproken over het verplichte karakter van de ouderbijdrage in het funderend onderwijs, althans voorlopig. De meeste scholen op Curacao stellen deze bijdrage verplicht en geven als sanctie - bij niet betalen - geen eindrapport. En zonder eindrapport is ook een vervolgopleiding niet mogelijk.

Omdat procederen duurder is dan de ouderlijke bijdrage kwamen schoolbesturen hier makkelijk mee weg. En dat terwijl ouderlijke bijdragen voor armlastige gezinnen (en daar hebben we er veel van op Curacao) met recht een obstakel voor vrij toegang tot onderwijs kan betekenen. De politiek partij NPA heeft één van deze armlastige ouders financieel bijgestaan met als resultaat een voorlopige uitspraak die alle overige armlastige ouders nu vrijwaart van dit probleem.

Dat de school wel degelijk afwist van het 'vrijwillige' karakter van de ouderlijke bijdrage bleek wel, toen zij vlak voor de zitting het eindrapport al ter beschikking stelde aan de betreffende leerlingen.......

Een verplichte vrijwillige bijdrage (4'57")

Geen opmerkingen: