zaterdag 10 juli 2010

Priestertekort op Curaçao

Priesters dreigen in de vakantieperiode overwerkt te raken. Dit zegt het bisdom Willemstad. Het eiland kampt al met een priestertekort en de paar priesters die er zijn, komen ook nog uit het buitenland: Curacaose jongens willen geen priester worden.

Nu verscheidene geestelijken met vakantie zijn, moeten de achterblijvers meer diensten draaien. Volgens het Bisdom zullen parochies het in de toekomst met één eucharistieviering in de maand moeten doen om het tekort op te vangen.

Ook zullen leken de gebedsdiensten gaan leiden. Vooral kerkgangers op Band'abou hebben te lijden van het tekort aan priesters.

Over het priestertekort op Curaçao (5'03")

Geen opmerkingen: