vrijdag 16 november 2007

Nederlandse Intellengy...

Een opmerkelijk bericht - zo lijkt het - op pagina 2 van de Amigoe van gisteren:

"Nederland bezig met scenario's inlijving door Chávez"

De uitspraak komt van de Nederlandse oud-ambassadeur Jan Willem Bertens. "Ergens in de Haagse ministeries is een speciale werkgroep al tijden aan het nadenken over wat te doen als de Venezolaanse president Hugo Chávez de Antillen inlijft", zo stelt deze oud-diplomaat.

Bertens is van mening dat de Nederlandse regering zich niet langer stil moet houden en verbaast zich zelfs over de houding van het Moederland. Met name de onduidelijke tekst van artikel 11 van de nieuwe Venezolaanse grondwet - onderwerp van een referendum in december - waarin melding wordt gemaakt van de 'exclusieve economische zone van Venezuela)*' baart hem zorgen.

Bertens legt - mijns inziens terecht - een link naar populistische Antillaanse politici (zie bericht van eregisteren) die onder het mom van 'het ontdoen van het koloniale Nederlandse juk' wel stevig willen flirten met Chávez...
Tel daarbij op het feit dat een zelfde soort populistische politici in Nederland de Antillen - desnoods via Marktplaats - in de uitverkoop willen doen en zie daar: de contouren van een inlijfscenario worden zichtbaar.

Erg aannemelijk is dit scenario (nog) niet. De Amerikanen zullen een politieke overname door Venezuela in hun achtertuin niet toestaan. Daarvoor is de strijd tegen drugs en de plaats die Curaçao daarin inneemt te belangrijk voor.

Nederland ontkent vooralsnog het bestaan van een werkgroep die scenarios maakt. En dat is al evenmin erg aannemelijk. In politiek onstabiele gebieden, waar Nederlandse belangen gelden, zou het van zeer veel naïviteit getuigen als je geen rekening houdt met waar je geen rekening mee hebt gehouden. Intellengy heet dat.....

* antwoord van de regering op vragen van de 2e Kamer inzake Chávez' claim.

1 opmerking:

Lennart zei

Al die demonstraties van de oppositie zijn m.i. laatste stuiptrekkingen van een periode waar corrupte en incapabele politici de dienst uit maakten.
Die tijd komt niet meer terug...
NL en de USA zullen m.i. nooit toestaan dat Chavez of plaatselijke antilliaanse politici gekke dingen gaan doen. 1 Cuba is voor de USA meer dan genoeg.
Ayo!