zondag 4 november 2007

De ISLA

Midden op ons mooie eiland staat het gedrocht van de eeuw: de raffinaderij op Curaçao, in de volksmond beter bekend als de ISLA.

Vroeger heette de ISLA gewoon de SHELL. Na de ontdekking van olie (1914) in Venezuela, begon Shell, samen met de Nederlandse Overheid aan de bouw van de olieraffinaderij aan de Annabaai. De Shell verkocht de raffinaderij in het midden van de jaren tachtig voor een symbolisch bedrag aan een lokaal consortium (RdK - Refineria di Korsou) die het momenteel leased aan de PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. Venezuela is lid van de OPEC (en één van de vijf stichters van de OPEC).

Voor sommigen is de ISLA een zegen (werkgelegenheid) voor anderen een hel (ziekte & dood).

Het Bestuurscollege van Curaçao heeft zich ten doel gesteld om de olieraffinage in Curacao op duurzame en verantwoorde wijze te continueren, waarbij milieu en economie in evenwicht zijn. Men wil een schoon milieu realiseren en zo veel mogelijk werkgelegenheid behouden met een zo gunstig mogelijke uitkomst voor de volksgezondheid (1).

Deze balans is naar de mening van velen ernstig verstoord: er wordt dagelijks gefakkeld op grote schaal (productie van H2S, zuurgas). Fakkelen vindt plaats als H2S gas niet omgezet wordt in vaste zwavel en is veelal het gevolg van verkeerde productieplanning. Uitstoot van zuurgas vindt plaats in de vorm van SO2 (zwaveldioxide); er vindt lozing plaats -in het Schottegat - van VOC's (Vluchtige Organische Stoffen) ten gevolge van slechtwerkende SWS installaties (Zuur water Strippers); Dagelijkse uitstoot van cracker fijnstof (Mild Hydro Cracker) via affakkelen en zo kunnen we nog even doorgaan.....

Onlangs is in een studie bekend gemaakt dat de ISLA op jaarbasis verantwoordelijk is voor 18 sterfgevallen als gevolg van uitstoot van schadelijke stoffen. De roep tot sluiting van de Raffinaderij is groter dan ooit. Onlangs verloor de ISLA een tussenvonnis tegen een groep van 24 wijkbewoners. De rechter vond het spoedeisende belang van hen dermate zwaarwegend en levensbedreigend dat er een deskundigenbericht moet worden uitgebracht. En dat bericht kan betekenen dat de ISLA haar poorten moet sluiten tenzij het kan voldoen aan de gestelde normeringen. En dat laatste is al jaren een groot probleem voor de ISLA!

De advokaten van de ISLA vinden dat de raffinaderij niet zodanig geëxploiteerd hoeft te worden dat aan de luchtkwaliteitsnormen van het eiland moet worden voldoen. De redenering is dat deze normen in de hinderwetvergunning zouden moeten zijn uitgewerkt en dat is niet het geval.

Bij het bezoek van de fractievoorzitters - verleden week - deed met name Femke Halsema van zich spreken door voor een sluiting te pleiten. ook op het eiland zelf is de roep om onderzoek te doen naar alternatieven groter dan ooit. De voorstanders van behoud van de ISLA (uitgangspunt van het Bestuurscollege!) tekenen doemscenario's voor indien sluiting opgelegd gaat worden. Voorstanders van de sluiting stellen dat slechts 300 mensen werk vinden bij de ISLA. De staat verdient niets aan de ISLA, want alleen al de gezondheidschade bedraagt 28 miljoen gulden op jaarbasis (2).

Het economisch belang, argumentatie voor tegenstanders van sluiting, dient nadere studie. Net als een studie naar de schoonmaakkosten van het terrein. Want wie wil er een vakantiepark bouwen op die drab:

Hiernaast vind je een kleine poll, waarin jij je mening kan geven over sluiting!

(1) FACT–FINDING MISSIE ISLA RAFFINADERIJ CURACAO (2004)
(2) Ecorys-Nei rapport (2005) - door de overheid niet openbaar gemaakt!

1 opmerking:

Ton zei

Hoi,

Wat leuk dat ik vanuit Nederland jullie verhalen kan lezen en de foto's kan zien!
Als jullie het goed vinden kom ik graag nog eens terug!

Groetjes Ton.