vrijdag 29 oktober 2010

Zijn onze nieuwe ministers ‘ministeriabel’?

Er is een soap ontstaan rondom het screeningsproces van de nieuwe ministers van het kabinet Schotte. Gisteren is Edsel Gumbs, hoofd van de Veilgheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA) door de premier op een zijspoor gezet. Curieus, want de VNA is juist bezig om Schotte’s kabinet, inclusief Schotte zelf, te screenen op hun handel en wandel.

Het kan niet anders dan dat Schotte ook zelf in zijn maag zit met deze ‘soap’. Doordat zijn kabinet op 10-10-10 al klaar moest zijn om het nieuwe land Curacao te kunnen regeren, was er geen tijd om de complete doopceel te lichten van zijn kabinet. Omdat het screeningsproces uit 2 delen bestaat en het eerste deel, het juridische antecendentenonderzoek wel snel was afgerond (heeft iemand een strafblad), schermde Schotte op 10-10-10 ‘dat alles rond was’. Een leugentje om best wil, blijkt nu.

Ondertussen kwam de geruchtenmachine op gang. We zitten op een klein eiland en over iedere bekende Curacaoenaar is wel iets te zeggen. En dus stond er in de kranten dat de minister van Sociale Zaken tegen Jusititie had gelogen over een haar betrokkenheid bij een auto-ongeluk met haar dienstwagen, werd er bij de snek (onze kroeg) gepraat over de minister van Financien, die een hoteleigenaar ooit een pistool tegen het hoofd heeft gezet en zou Schotte zelf torenhogen belastingschulden hebben. En dan hebben we nog allemaal financiele belangen die ministers hebben in bedrijven.

Volgens Schotte heeft het hoofd van de Veiligheidsdienst deze geruchtenmachine gevoed en restte hem niets anders dan een non-actiefstelling van de beste man.

Dione Pool in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (4'40")

Geen opmerkingen: