dinsdag 5 oktober 2010

Eilandsraad vraagt naar komst Sinterklaas

WILLEMSTAD — Bezorgd Eilandsraadslid Marilyn Alcalá-Wallé heeft vragen gsteld aan het Bestuurscollege over de komst van Sinterklaas op 20 november. Volgens het raadslid zijn er nog zes weken te gaan tot de komst van de goedheilig man en wil zij weten of de Sint nog welkom is.

Alcalá-Wallé stelt in de afgelopen dagen tal van vragen te hebben gekregen van bezorgde burgers die haar vroegen of het Sinterklaasfeest nog wel doorgaat, nu het BC van MFK, PS en MAN hoog inzet op de cultuurdiscussie, waarin alleen maar plaats zou zijn voor Afro-caribische elementen. In een brief aan het Bestuurscollege verwijst het raadslid naar uitspraken van PS-gedeputeerde van Cultuur René Rosalia, waarin hij melding maakt van een tweekoppig monster dat de lokale cultuur zou bedreigen. Het gaat hierbij om de bedreiging door Nederland en Curaçaoënaars die in Nederland hebben gestudeerd.

Curaçao verkeert kennelijk in een identiteitscrisis.

Patricia Cronie in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (6'17")

Geen opmerkingen: