dinsdag 26 oktober 2010

43% leerlingen voortgezet onderwijs 'mishandeld'

Op Curaçao heeft 43 procent van de leerlingen van het voortgezet onderwijs ooit een ervaring gehad die gedefinieerd kan worden als een vorm van kindermishandeling. Dat blijkt uit een onderzoek door een huisarts in opleiding aan het Universitair Medisch Centrum Groningen in opdracht van Stichting Kinderbescherming Curaçao.

In het scholierenonderzoek vulden honderden scholieren in de leeftijd tussen elf en zeventien jaar van twaalf verschillende scholen voor voortgezet onderwijs een uitgebreide vragenlijst in. Het onderzoek bestond ook uit interviews onder huisartsen.

Daaruit komt naar voren dat 43 procent van de scholieren minstens één keer een ervaring heeft gehad van fysieke mishandeling, emotionele/psychische mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing.

Patricia Cronie in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (6'58")

Geen opmerkingen: