maandag 10 maart 2008

Fred Wiel - Ombudsman

Fred Wiel komt voorlopig niet terug als Ombudsman. Het bestuurscollege heeft vandaag bij monde van gedeputeerde Renfred Rooier van de FOL gesteld dat dit procedureel niet kan. Wiel nam 25 februari jl. zelf ontslag nadat een geheime nota over het politieoptreden bij het Marriott Hotel door zijn toedoen uitlekte.

Fred Wiel gaf daags na zijn onstlagaanvraag aan deze te willen heroverwegen, nadat vanuit het hele politieke spectrum steunbetuigingen voor zijn aanblijven waren binnegekomen.

Het Bestuurscollege heeft aangegeven nog wel de jurisdische aspecten van een eventuele terugkeer van Wiel te willen bekijken, maar de ontslagaanvraag is vooralsnog geaccepteerd.

Fred Wiel laat in een telefonische reactie weten pas te willen reageren als hij volledig is ingelicht door het Bestuurscollege.

1 opmerking:

mediawatcher zei

De meeste mensen in ons gemeenschap kennen de persoon mr. Fred Wiel als iemand van onbesproken gedrag en integriteit. Een mens van wie eerlijkheid uitstraalt. Het is dan ook niet zomaar dat hij degene is die toen Nederland ons heeft gedwongen om een Ombudstask force in het leven te roepen, dat hij hiervoor werd geselecteerd en wel onder tientallen andere kandidaten met een hoge opleiding en vakbekwaamheid. De vorige taken die mr. Fred Wiel heeft bekleed o.a. als de Commissaris van Politie van de Nederlandse Antillen en daarna Rechter Commissaris bij het Gerecht, hebben ervoor gezorgd dat hij de eerste Ombudsfunctionaris van het eilandgebied Curacao is geworden. Bestuurders die geen respect konden tonen voor deze functiebekleding aangezien zij telkens op de vinger werden getikt door de onbudsman voor hun "onbehoorlijk bestuur” konden dit niet verdragen. Daar komt nog bij dat het voor het eerst voorkomt, dat een figuur in de trias politica geinstalleerd werd die door zijn Status als zodanig rechten had verkregen, om zelfs van Eilandbestuurders en hooggeplaatste ambtenaren kon vorderen dat zij zich ten zijne overstaande moest verantwoorden indien het hem als Ombudsman bleek dat e r door hen ten onrechte werd gehandeld of waar hij meende te ontdekken dat e r sprake is van machtsmisbruik en vertrapping van mensen rechten . Deze zaken warden in het verleden door kleine Koninkrijkjes in ons Overheids apparaat, door de genre als bedoeld, decenia’s lang gebezegd.Terugkeer naar fatsoensnormen betekend dat hun Koninkrijkjes moeten worden afgebroken en dat wetten, zelfs indien niet door hen geschappen als wetgevers, maar door mensen vóór hun tijd, toch moesten worden nageleefd Als mr. Wiel niet weder wordt voorgedragen zullen menige wetsovertreders zich gelukkig voelen, echter zal de bevolking mr. Fred Wiel eeuwig dankbaar zijn voor de vele verdiensten aan deze gemeenschap bewezen.