zondag 5 juni 2011

Schotte met het mes op de keel!

Piet Hein Donner, de Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties is het beu en heeft Gerrit Schotte het mes op de keel gezet. "Of je krijgt een aanwijzing of je vertelt je achterban dat je Nederland gevraagd hebt te helpen met een onderzoek naar de 'Trompgate'"!

De openlijke ruzie tussen de regering Schotte en de president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Emsley Tromp duurt nu ruim een week. Beide partijen beschuldigen elkaar van corruptie en vriendjespolitiek.

Een aanwijzing is eigenlijk het laatste waar Donner op zit te wachten. Nederland heeft absoluut geen behoefte om onderdeel te worden van het probleem. Niet voor niets heeft Sint Maarten bij de goedkeuring van haar begroting 2011 alsnog respijt gekregen van de Christen-Democraat. De minister weigerde het aanwijzingsverzoek van zijn eigen College Financieel Toezicht op te volgen en greep vorige maand niet in.

Maar het hands-off beleid van de Nederlandse regering na 10-10-'10 - toen Curaçao haar nieuwe autonome status verwierf - wankelt. De problemen met de screening en de Veiligheidsdienst was de eerste druppel, Tromp is de laatste. En niet op een gloeiende plaats, maar in een volle emmer!

Alles zal afhangen van de overtuigingskracht van Schotte richting zijn coalitiegenoten van de MAN en PS. Want Wiels zal het ongetwijfeld hard spelen. Inmenging van Nederland is ongeloofwaardig voor deze regering die naar totale souvereiniteit streeft.Volgens insiders is de premier in zijn onervarenheid te snel tot een beslissing gekomen, zonder zijn achterban te raadplegen. Wiels is de man die de touwtjes daadwerkelijk in handen heeft en op enig gegeven moment kan besluiten de stekker uit het kabinet te trekken.

Maar zover is het nog niet. Schotte kan de komende week met een eigen unieke wending komen. Zo niet, dan heeft hij nog één andere uitvlucht: zelf de stekker er uithalen en een coalitie vormen met PAR (eventueel met FOL en/of PNP erbij voor de balans). Maar dan zal hij geen premier meer zijn en de vraag is of hij dat gaat accepteren.

Als Schotte geen goed verhaal heeft kan Pueblo Soberano de boel laten ploffen. Wiels zal dat laten afhangen van de kans om grootste partij te kunnen worden bij eventuele nieuwe verkiezingen. In zo'n scenario gaat het niet meer tussen MFK en PAR, maar tussen PS en PAR. Omdat de kans klein is dat beiden bij verkiezingen een absolute meerderheid halen, worden de kleine politieke partijen van groot belang.

Alex Rosario van PAIS kan volgens insiders voor een verassing zorgen. Zijn gematigde woorden en redelijke taal spreekt veel PAR-stemmers aan en bovendien is hij een goed alternatief voor de 'independistas' die niets moeten hebben van de onverzoenlijke methode van Helmin Wiels.

De FOL valt af en ook de MAN zal het bijzonder moeilijk krijgen. De nationalen van de PNP houden zich wellicht wel staande met één zetel, maar ook de MFK zal stemmen verliezen, vermoedelijk aan de PS.

Dionne Pool in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (4'34")

Geen opmerkingen: