woensdag 21 september 2011

Prinsjesdag 2011: Eén regel aandacht!

Prinsjesdag 2011 passeert Curaçao, zoals alle prinsjesdagen in het Koninkrijk: vrijwel onopgemerkt. Zeker met de huidige regering van Gerrit Schotte is de liefde tussen beide landen aardig bekoeld en doen we met z'n allen ons best om vooral geen aandacht te besteden aan deze voor Nederland zo belangrijke dag.

Wie de Koningin heeft gehoord kan ook niet anders concluderen dan dat de bekoelde liefde wederzijds is. Eén regeltje maar kreeg de West toebedeeld. Een toegevoegde en ertussen gefrommelde regel, in de geest van de PVV.

Het tussenfrommelen is vernuftig gedaan, maar makkelijk te bewijzen. Leest u mee.

Beatrix: ....Een appèl om in deze moeilijke periode met elkaar te bouwen aan een sterkere samenleving en een sterkere economie, in de beste tradities van ons land. Hierbij weten wij ons nauw verbonden met de andere landen van het Koninkrijk en met de Caribische eilanden die sinds vorig jaar deel uitmaken van ons staatsbestel.....

Weet Nederland zich nu gesteund door de West om met elkaar te bouwen aan een sterkere samenleving en economie? Of voelt Nederland zich nauw verbonden met de West door het appèl?

Het laatste ligt voor de hand, want het appèl is onderwerp van dezelfde alinea in de Troonrede. Nogmaals Beatrix:

...De maatregelen die de regering presenteert, zijn erop gericht onze welvaart zeker te stellen. De regering doet een appèl op iedereen hieraan een bijdrage te leveren....

Ik zou ten aanzien van Aruba, Curaçao en Sint Maarten bijna durven stellen dat dit een ongewenste inmenging is in 's lands aangelegenheden. Moeten we hier echt een bijdrage leveren aan de welvaart in Nederland? Denken ze echt dat - om maar wat te noemen - Gerrit Schotte dit als beleidsuitgangspunt gaat nemen? Alles ten dienste van het moederland?

U weet het antwoord, en u weet nu ook dat de regel er tussen gefrommeld is. De bekoelde liefde is wederzijds.

Met dank aan Geert Wilders.

Fouad Sidali in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (5'19")

Geen opmerkingen: