woensdag 3 augustus 2011

Persvrijheid in het geding?

De persvrijheid op Curaçao is ernstig in het geding. Dat is in ieder geval de mening van de media zelf en tegenstanders van de regering Schotte. En de stelling draait - zoals wel vaker - om Helmin Wiels, de politiek leider van Curaçaos enige onafhankelijkheidspartij, de Pueblo Soberano.

We hebben het al vaker in Dichtbij Nederland gehad over de dadendrang van deze markante politicus. Sommigen zeggen dat hij veel te veel aandacht krijgt in en van de media, zoals dat ook weleens gezegd werd van Pim Fortuyn of Geert Wilders.

Wat is het geval? Helmin Wiels heeft de oorlog verklaard aan radio Direct, het meest populaire radiodstation van Curaçao. In de ogen van Helmin Wiels voert dit station een hetze tegen de regering Schotte. Zijn coalitieregering.

En om dat af te straffen, heeft Wiels nu aangekondigd een lijst op te stellen van alle adverteerders van dit radiostation. Waarna hij een oproep zal doen aan zijn achterban om geen diensten of producten meer af te nemen van deze sponsoren tegen het volk.

Vooropgesteld, iedereen heeft het democratisch recht om zijn medeburgers te overtuigen zijn of haar gedrag aan te passen. Maar als volkvertegenwoordiger zou je dat gevecht eigenlijk moeten voeren in het parlement. Wiels heeft echter al voldoende aangetoond dat zijn strijd niet in het parlement gevoerd wordt, maar op straat.

Om hierin een aanval te zien op de persvrijheid op Curaçao, is me toch nog iets te makkelijk. Aan de hand van deze case is dat te dun. Want nogmaals: het staat een ieder vrij om spullen te kopen bij welke winkel dan ook of daartoe op te roepen. Zolang er geen wetten worden ingediend door Helmin Wiels of wetten worden aangenomen door het parlement die de persvrijheid aan banden legt, kun je toch moeilijk stellen dat de persvrijheid in het geding is op Curaçao.

Al onze radio, TV en kranten zijn commercieel en dus afhankelijk van bedrijven die willen adverteren. In Curaçao wordt dat, die afhankelijkheid van het bedrijfsleven verward met het ontbreken van persvrijheid. Ook in dit geval.

Als je die lijn doortrekt, hebben ook Telegraaf, Volkskrant, Trouw en NRC, zelfs alle kranten van Nederland last van een gebrek aan persvrijheid. Wiels is er echter van overtuigd dat de media haar adverteerders naar de mond praat en dat er blijkbaar onvoldoende waarborgen zijn in ons mediabestel om dat tegen te gaan.

Wordt de media zenwuachtig van de oproep van Wiels? Moet radio Direct zich zenwuachtig maken? Wiels regeert over zijn achterban op een bijna Chaveziaanse manier. Dat wil zeggen: hij koopt elke zaterdagavond zendtijd bij één van de door hem verafschuwde commerciele stations en praat dan met zijn volk. Zoals Chavez dat doet in Venezuela. Hij is dagelijks te vinden in de wijken. Een echte man van het volk. En als hij de grote adverteerders zenuwachtig kan maken, dan zullen radiostations zich wel achter de oren moeten krabben.

Fouad Sidali in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (6'21")

Geen opmerkingen: