woensdag 13 april 2011

Abortus op Curaçao breder geaccepteerd dan anticonceptie

Vrouwen op Curacao doen niet graag aan anticonceptie en laten desnoods abortus plegen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat abortus eigenlijk helemaal geen taboe is op Curaçao, maar het gebruik van anticonceptie wel! En dat is opmerkelijk. Want abortus is bij wet verboden.

18 april promoveert Adriana Boersma op dit onderwerp in Groningen.

Volgens Boersma zien vrouwen abortus als riskante procedure, maar vinden het geen onbespreekbaar onderwerp. De meeste vrouwen lopen zelfs liever de kans op een abortus dan dat ze anticonceptie gebruiken. De reden daarvoor ligt volgens haar aan het gebrek aan kennis over dit onderwerp. Zo zijn er vrouwen die denken dat ze van de pil onvruchtbaar worden.

Veel abortussen
Adriana Boersma heeft een huisartsenpraktijk op de Breedestraat in Otrobanda en is één van de elf huisartsen (er zijn er 102 op het eiland) die op verzoek van de vrouw abortussen verricht. Het abortusgetal, dat staat voor het aantal zwangerschappen dat wordt afgebroken per 1000 vrouwen in de leeftijd van 15-45 jaar, is op Curaçao 38. Dit getal is vergelijkbaar met dat van Antilliaanse vrouwen in Nederland, waarvoor het abortusgetal 41 is. Voor alle vrouwen in Nederland samen geldt een abortusgetal van 8.6!

Op jaarbasis vinden er ongeveer 1300 abortussen plaats. Uit deze hoge cijfers zou geconcludeerd kunnen worden dat abortus gebruikt wordt als anticonceptiemiddel. Maar dat is volgens Boersma niet het geval.

Gebrekkige kennis
De huisarts stelt dat de meeste onbedoelde zwangerschappen ontstaan als gevolg van geen of inconsequent gebruik van betrouwbare, moderne anticonceptie. Dit is te wijten aan beperkte kennis en een cultureel bepaalde, negatieve houding over anti-conceptie.

Zo wordt op scholen slechte seksuele voorlichting gegeven en komen de kosten voor anticonceptie voor eigen rekening omdat deze niet worden vergoed door de ziektekostenverzekering op Curaçao.

Heilig huisje
Volgens Boersma is abortus ‘een heilig huisje dat zo langzamerhand maar eens opengebroken moet worden’. Volgens haar wordt er door vrouwen open gepraat over abortus. Artsen die abortussen uitvoeren worden sinds 1999 beschermd door een gedoogbeleid, dus is er goed zicht op de abortuspraktijk.

Er zijn desondanks nog wel kwalkzalvers actief en jaarlijks komen 14 vrouwen in het ziekenhuis terecht na een ondeskundige ingreep.

Conclusie
Legaliseren van abortus is dringend gewenst en voorlichting over seksualiteit en anticonceptie die aansluit bij de cultuur een absolute must. Want gebrek aan kennis over anticonceptie is de oorzaak van het hoge abortuscijfer. En als de pil ook gewoon in de verzekering zit, is anticonceptie bereikbaar voor alle vrouwen op Curaçao.

Funda Müjde van de NTR in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (5'49")

Geen opmerkingen: