maandag 31 mei 2010

Oproer in Bon Futuro

Oproer in Bon Futuro: eindelijk kregen de gevangenen lucht van de schoonmaakacties die op handen zijn. De gevangenen werden boos over deze 'schoonmaakacties' om naar binnen gesmokkelde wapens, drugs en telefoons in beslag te nemen.

Honderden gedetineerden weigerden uit protest terug te keren naar hun cellen. Zij probeerden op de daken te klimmen, waar onder anderen bewakers en Nederlandse medewerkers van de Landelijke Bijzondere Bijstand (Dienst Justitiële Inrichtingen) stonden. Om de gevangenen terug te dringen is in de lucht geschoten. Dat weerhield de gedetineerden er niet van een kantoor te veroveren op de bewakers, het in brand te steken en de deuren te barricaderen.

Oproer in Bon Futuro (4'11")

Geen opmerkingen: