donderdag 4 februari 2010

Referendum Bonaire gaat niet door

Het referendum op bonaire staat op losse schroeven. Op 26 maart zou, na maandenlange gesteggel dan toch een referendum worden gehouden om de bevolking zich uit te laten spreken over welke richting het staatkundig traject (de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de nieuwe relatie met Nederland) zou moeten gaan.

De Gezaghebber van Bonaire heeft daar nu een stokje voor gestoken door de Gouverneur te vragen het besluit op te schorten, etc. En dat is redelijk opmerkelijk, want dit gebeurt niet vaak: een meerderheidsbesluit wordt tegengehouden.


In de voorbereiding op dit referendum heeft het eilandsbestuur de Verenigde Naties gevraagd advies uit te brengen over dit referendum. Dit advies bevatte een aantal punten:
  • De datum van het referendum
  • De vraagstelling
  • Consensus over deze zaken en de tot standkoming van een referendumcommissie
  • En wie heeft stemrecht bij dit referendum
Al deze adviezen zijn door de eilandsraad (lees=bestuurscollege) vervolgens naast zich neergelegd. De gezaghebber stelt dat het daarom de vraag is of het referendum voldoet aan internationale recht. Met name de vraagstelling en het uitsluiten van Europese Nederlanders heeft voor beroering gezorgd!

Referendum gaat niet door (4'34")

Geen opmerkingen: