dinsdag 24 april 2012

BES-eilanders vergeten niets

De meeste BES-eilanders - als ze de Nederlandse politiek al volgen - moeten opgelucht zijn met het feit dat de rol van Wilders lijkt uitgespeeld. De PVV is niet echt populair in Caribisch Nederland. Hero Brinkman en Geert Wilders hebben zich nogal laatdunkend uitgelaten over de Antillen en dat zijn we hier niet vergeten.

Qua aantallen stemmers zal de deelname van de Caribische gemeenten niet voor grote veranderingen gaan zorgen in het politieke landschap. 16.000 kiesgerechtigden op de drie eilanden zijn op 12 september aanstaande 18 jaar en ouder. Bij de laatste verkiezing in 2010 waren 62.000 stemmen nodig om één zetel te bemachtigen.

Saba, het kleinste eiland van Carbisch Nederland met ruim 400 kiezers zal een hoge opkomst kennen, maar op Bonaire zou het aantal weleens dramatisch laag kunnen zijn. Bonaire heeft het bijzonder moeilijk met het accepteren van gezag uit Den Haag en dus ligt stemmen voor dat gezag niet direct voor de hand.

Als er toch gestemd gaat worden, dan maken twee politici een goede kans: Alexander Pechtold van D’66 en Cynthia Ortega Martijn van de Christen Unie. Zij hebben hun betrokkenheid ruimschoots getoond in het verleden en ook dat zijn we hier niet vergeten.


Als partijen stellen dat stemmen belangrijk is en dat iedere stem telt, dan mag je van politici verwachten dat ze campagne gaan voeren op de eilanden. Dat vergt wel erg veel principe over een zekere pragmatiek. In gewoon Nederlands: de tijd tot september is kort, en op de Cariben valt weinig eer te behalen.

Maar iedereen op de eilanden stelt dat als je je gezicht laat zien, je zeker stemmen krijgt. Op Brinkman en Wilders na dan. Want stemmen op hen is voor menig Antilliaan echt een brug te ver.

Fouad Sidali in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (5'07")

Abortus nu mogelijk op de BES


Wat is er zo bijzonder aan een abortus in een ziekenhuis, vroeg de presentator van Dichtbij Nederland, Fouad Sidali aan mij. In elk Nederlands ziekenhuis worden toch abortussen uitgevoerd?

Ja, in de meeste klinieken met vergunning en waar een ziekenhuisbestuur geen religieuze bezwaren heeft wellicht wel, maar Saba, Bonaire en Sint-Eustatius, zijn geen gewone Nederlandse gemeenten, en hebben een andere geschiedenis dan het moederland voor wat betreft abortus.

Vorig jaar oktober heeft Nederland de mogelijkheid geschapen om abortus mogelijk te maken en minister Edith Schippers heeft zojuist bekend gemaakt dat het ziekenhuis op Bonaire een vergunning heeft aangevraagd en die gaat krijgen om abortussen uit te mogen voeren.

Er is één huisarts die abortussen uitvoert met behulp van medicijnen. Of er meer artsen zijn is niet duidelijk. Het ziekenhuis zelf heeft geen artsen die de ingreep kunnen of willen doen. Waarom is niet duidelijk, maar heeft ongetwijfeld te maken met het taboe dat er heerst op het overwegend rooms-katholieke eiland. Voorlopig zullen artsen vanuit Nederland worden ingevlogen om de ingreep uit te voeren.

Abortus is stevig geïnstitutionaliseerd, ondanks het taboe er op. Er is een illegaal circuit en dat is ook de reden dat minister Schippers en de Tweede Kamer haast hebben gemaakt met de wettelijke mogelijkheid om ingrepen op Bonaire voor de hele BES mogelijk te maken.

Preciese cijfers ontbreken, omdat het om illegale abortussen gaat, maar er is wel onderzoek naar gedaan. Men weet dat er ongeveer 75 abortussen per jaar ‘semi-legaal’ worden uitgevoerd en dat is 25% van alle zwangerschappen. Maar zo stelt het onderzoek dit is een absoluut minimum. Op Sint Eustatius is het aantal iets lager, maar op Saba eindigt de helft van het aantal zwangerschappen met een abortus

Of vrouwen slachtoffer worden van illegale praktijken weet men niet. Een aantal vrouwen komt met complicaties binnen op de Eerste Hulp van het ziekenhuis of de poli, waarvan het vermoeden bestaat dat dit gaat om een illegale abortus, maar meestal worden bloedingen of incomplete abortussen vaak als spontane miskraam geïndiceerd.

Fouad Sidali in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (4'07")

zaterdag 21 april 2012

De perceptie van Don 'Kadè' Quichotte

Vechten tegen perceptie is als een gevecht tegen de bierkaai. Het heeft weinig zin, want perceptie bestaat niet, ook al bepaalt het voor velen hun denken, doen en handelen. Curaçao denkt dat het in een geweldspiraal terecht is gekomen, maar de minister van Justitie, Elmer 'Kadè' Wilsoe, weet dat dit spookbeelden zijn, perceptie. Er is namelijk helemaal geen geweldspiraal. De bevolking van Curaçao houdt zich zelf voor de gek.

Met een mooie grafiek weet de minister alle aanwezige pers te overtuigen dat er niets nieuws onder de zon is. Het aantal gewelddadige atrako's op Curaçao ligt al jarenlang op eenzelfde niveau. 2012 is niet anders. Toch weet hij zijn eigen aanwezigheid en die van de voltallige politietop op de speciaal belegde persconferentie te rechtvaardigen, door een pakket van maatregelen aan te kondigen om de niet bestaande, want in perceptie levende, geweldspiraal te bestrijden. Don 'Kadè' Quichotte.

Toverwoord in de bestrijding van de windmolens is 'preventief fouilleren'. Wilsoe schuift officier van Justitie Heiko de Jong naar voren om het in het Nederlands uit te leggen. De burgers hoeven niet bevreesd te zijn om preventief gefouilleerd te worden, want alleen als er hele sterke aanwijzingen zijn dat er in een gebied vuurwapens zijn, loop je die kans en zeg nou zelf: in zo'n wijk woon je toch niet?

Wat er preventief is aan deze maatregel ontgaat bijna iedereen. Als er sterke aanwijzingen nodig zijn, voordat dit zware middel wordt ingezet, wat is dan preventief? Dat lijkt toch meer op curatief fouilleren....

Bovendien: moet je wel zo'n zwaar middel (woorden van de minister zelf) eigenlijk wel inzetten, als je weet dat je tegen windmolens vecht. Op de vraag wanneer het doel bereikt is en deze maatregel wordt ingetrokken, weet de minister dan ook geen antwoord te geven.

Het is te hopen voor Wilsoe dat zijn pakket aan repressieve maatregelen iets doet aan waar hij echt voor is aangenomen: het bestrijden van de criminaliteit. De constatering dat het aantal gewelddadige atrako's op Curaçao al jarenlang op eenzelfde niveau ligt, moet de minister zich toch aantrekken. Laat die perceptie voor wat-ie is en doe eens iets aan de echte cijfers. Die zijn ondanks zijn beleid namelijk nog steeds schrikbarend hoog. 2012 is niet anders.

Funda Müjde in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (5'26")