dinsdag 22 maart 2011

Stakingsgolf op Curaçao?

Curaçao heeft te maken met een reeks stakingen en als je de berichten mag geloven, dan lag heel Curaçao begin van deze week plat: buschauffeurs, politie-agenten en postbezorgers zijn het getreuzel van de overheid zat en trekken tegelijk, maar niet gezamenlijk aan de bel.

Dat laatste is van belang om te melden, omdat anders zou kunnen worden geconcludeerd dat iedereen de overheid een hak wil zetten, en dat is absoluut niet het geval.

Ontevreden
Zowel de de buschauffeurs als de medewerkers van het nationale postbedrijf legden het werk maandag neer, omdat ze ontevreden zijn over de cao-voorstellen van de overheid.

De politievakbonden dreigen woensdag met een staking omdat ze de minister van Justitie verwijten niet duidelijk te zijn wat precies de rechtspositie is van politieambtenaren. En dat heeft te maken met het feit dat toen de Antillen opgeheven werden, bepaalde wetgevingstrajecten niet af waren en dus ook niet zijn meegenomen naar het nieuwe land curacao. De bonden willen dat de minister daar nu haast mee maakt.

Deze minister - uit de partij van Helmin Wiels - laat zijn hoofd niet op hol brengen. Wilsoe heet hij. Deze man stelt dat het tijd wordt dat de juridische adviseurs van de vakbonden eens met zijn juristen om de tafel gaan, zodat de vakbondsjuristen begrijpen hoe de vork in de steel zit. En dat gaat hij doen in een brief. Vandaag.

Beloningsstructuur
Vorige week woensdag en donderdag staakten de huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten uit onvrede over een nieuwe vergoedingsstructuur die de regering heeft aangenomen. Inmiddels is een dialoog met de minister van Volksgezondheid gestart en zijn de medici weer aan het werk. Vrijdag zal er opnieuw vergaderd worden, maar de dreiging van acties is nog niet uit de lucht.

In het kort komt het er op neer dat de regering de beroepsgroep anders wil belonen, en dat wil ze natuurlijk doen om geld te besparen. De beroepsgroep ziet haar inkomen in gevaar komen en protesteert.

Serieuze test
Hoewel er geen sprake is van een gzamenlijke onvrede, zijn deze stakingen wel de eerste serieuze tests voor de nieuwe regering van Gerrit Schotte. Zijn regering komt voort uit de arbeiderspartijen en dat schept wellicht verwachtingen bij de vakbonden.

De teleurstelling zal dan ook omgekeerd evenredig hoog zijn als blijkt dat ook deze regering de tering naar de nering zal moeten zetten om de overheidsuitgaven te kunnen beteugelen.

Impact op de samenleving
Tot nu toe hebben de stakingen nauwelijks tot maatschappelijke problemen geleid. Ons openbaar vervoer is georganiseerd rondom de kleine bestelbusjes en niet de grote autobussen, die maandag staakten. Het zijn alleen de mensen met het laagste inkomen die gisteren verplicht waren om iets meer geld uit te geven. De post, ja: je brief een dag langer onderweg is al heel gebruikelijk als ze niet staken. Dus veel problemen zijn daarvan vooralsnog niet te verwachten.

Mocht de politie of de medici toch verder gaan met staken, dan zal dat wel impact hebben op de samenleving, maar zover is het nog niet. En wellicht zal het ook niet zover komen: men is weer volop in gesprek, heeft de tanden even laten zien en daarmee ook de actiebereidheid aangetoont.

Nu maar gewoon weer aan tafel en door met praten.
Antillencorrespondent Dick Drayer (6'38")

woensdag 2 maart 2011

Geen Eerste Kamer voor de BES-eilanden

Op Bonaire, St. Eustatius en Saba, de zogenaamde BES-eilanden waren er vandaag, net als in Nederland verkiezingen. Voor het eerst sinds de nieuwe staatkundige status worden hier verkiezingen onder Nederlandse vlag gehouden. En het eerste grote verschil is dat de traditionele vrijdag als verkiezingsdag is ingeruild voor de eveneens traditionele woensdag van Nederland.

De drie eilanden zijn bijzondere Nederlandse gemeenten sinds afgelopen oktober. Maar ze behoren niet tot een Nederlandse provincie en dus kiezen mensen ook niet voor de Eerste Kamer. Dat heeft commotie veroorzaakt onder juristen en staatsrechtgeleerden, maar ook politici die de huidige afspraken met Nederland als koloniaal beschouwen maken hier een punt van.

Wat is het geval: Omdat de BES-eilanden niet tot één van de twaalf provincies vallen, kiezen ze geen provinciebestuur en dus ook niet getrapt de eerste kamer.

Prominente rechtsgeleerden stellen nu dat de verkiezingen in Nederland daardoor ongrondwettelijk zouden zijn.

In plaats van de provinciale staten en getrapt de Eerste Kamer, kiezen de BES vandaag hun Eilandsraad. Zeg maar de gemeenteraad. De oude raad zit er al vanaf 20 april 2007, en geheel toevallig zijn de vier jaar om en moeten de BES hun eigen gemeentebestuur kiezen vandaag.
Er is nogal wat onvrede over het staatkundig traject. Vooral op Bonaire is er veel oppositie. Herkolonisatie is een veelgehoord woord. Je kunt deze verkiezingen dan ook zien als een mogelijkheid van de ruim 10.000 kiezers (op de BES) om de politieke leiders de rekening te presenteren.

Op Bonaire is daarnaast de dollarisatie een belangrijk thema. Veel mensen zien het leven duurder worden en geven daar, net als Nederland met de Euro, de overgang naar de dollar de schuld van.

Stemmen bij volmacht is nu ook weer mogelijk. Indertijd ooit afgeschaft, omdat er teveel mee werd gefraudeerd. Stemmen werden gewoon gekocht. Nederlands stelt echter dat stemmen bij volmacht in de wet verankert is en dus doen we het nu weer.

Funda Müjde in gesprek met Dick Drayer (5'05")