donderdag 30 september 2010

Nederlandse (homo) huwelijksakte ook geldig op de Antillen

In hoger beroep is een werkneemster van de Capriles kliniek in het gelijk gesteld om haar echtgenote (en hun gezamenlijk kind) via haar werk mee te kunnen verzekeren. Het Hof noemt het niet meeverzekeren van een homopartner, ongeoorloofde discriminatie.

Daarmee werd een eerdere beschikking die negatief uitviel voor de werkneemster door het Hof vernietigd. Het Hof overwoog in zijn vonnis dat het in deze zaak niet om de tenuitvoerlegging van de Nederlandse huwelijksakte gaat, maar om de rechtskracht daarvan en de werking van rechtswege binnen het Koninkrijk.

In de CAO van de Capriles kliniek staat dat ongehuwde samenlevers het recht hebben op medeverzekering voor ziektekosten. Dan moet dat ook gelden voor de naar Nederlands recht met een persoon van hetzelfde geslacht gehuwde werkneemster, aldus het Hof.
De Capriles kliniek wordt aldus bevolen om per 1 januari 2011 de echtgenote van de werkneemster en haar kind mee te verzekeren voor ziektekosten.

De erkenning in het buitenland van een in Nederland gesloten huwelijk tussen twee vrouwen of twee mannen zorgt regelmatig voor problemen. Ondanks dat de Nederlandse Antillen het homohuwelijk niet kennen, moeten zij het wel erkennen en daar rechtsgevolge aan geven.

Dick Drayer in gesprek met Anousha van de NTR (5'01")

woensdag 29 september 2010

Opnieuw onrust in de Bon Futuro

Gisteren heeft de minister van Justitie, Magali Jacoba (PAR) de VKC, SKS en het Riot Team ingezet om de onrust in de Bon Futuro gevangenis de kop in te drukken. Gevangenbewaarders en gedetineerden die werkzaam zijn in de keuken, legden het werk neer, waarna andere gevangenen onrustig werden vanwege het uitblijven van eten.

Volgens Jacoba is het de vakbond van gevangenispersoneel die opzettelijk tracht de situatie in Bon Futuro te destabliseren en sleept het daarmee gevangenen mee in haar strijd. Er was zelfs een interview te horen op de radio met één van de stakende gedetineerden (!).

Met deze actie lijkt duidelijk te worden dat de samenwerking in het kader van het verbetertraject Bon Futuro (een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Justitie van de Nederlandse Antillen en de Nederlandse overheid) tussen Nederlands- en Antilliaans justitiepersoneel stroef loopt. Volgens vakbond ABVO wijst alles erop dat de cultuurverschillen en werk-ethos tussen beide diensten zodanig verschillen, dat ze onoverbrugbaar lijken.

Zo stelt de vakbond dat er van 'twinning' geen sprake is, wanneer Nederlanders opdrachten geven aan Antilliaans personeel; is het niet duidelijk wat de bevoegdheden zijn van de bijstanders nu ze Antilliaans personeel bij de in- en de uitgang fouilleren en zijn ze de arrogantie van de Nederlanders zat.

Tariq Yousif in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (6'59")

dinsdag 28 september 2010

Yuli Minguel heeft the X-factor!

Yuli Minguel, een 32-jarig warm zangtalent uit het koude kikkerland Nederland maakt furore in Engeland. Afgelopen weekend wist ze de bootcamp-ronde van het populaire X-factor programma te overleven en nu maakt ze zich op voor de laatste horde, de juryvisits in Australië.

Yuli heeft Curaçaose ouders en woonde van haar 17e tot haar 19e op Curaçao. In Nederland was ze één van de deelnemers in de allereerste editie van Idols in 2002, het jaar dat Jamai won. Yuli was in het verleden achtergrondzangeres voor artiesten als Hans Dulfer en Esmee Denters maar heeft inmiddels ook haar eigen album opgenomen, dat in 2011 uit zal komen.

De Britse variant op Idols, the x-factor kende dit jaar ruim 200.000 aanmeldingen en nu is Yuli over met nog 32 andere kandidaten, die in Australie gaan strijden om een plaats in de Liveshows van X-factor. En dat is toch echt een uitzonderlijke prestatie.

Patricia Cronie in gesprek met Antillen-correspondent Dick Drayer (5'29")

maandag 27 september 2010

Gerrit Schotte moet aan de bak

Gerrit Schotte, leider van de nieuwe Movemento Futuro Korsou, de MFK is op de achtergrond bezig met het formeren van een nieuw kabinet, dat hij samen met zijn oude partij MAN en de Pueblo Soberano van Helmin Wiels een gezicht moet geven na 10-10-10, wanneer Curacao zijn autonome status binnen het Koninkrijk krijgt.

Op de voorgrond treedt de beoogd premier van het nieuwe land vandaag in het nieuws om rust en kalmte te bewaren, maar ook om aan te geven dat de vorige regering een geweldige chaos achter heeft gelaten. Vandaag nog verscheen er een paginagroot artikel in het Algemeen Dagblad, waarin Schotte, volgens dat artikel, stelt dat Curacao Nederland nog wel een kleine 10 tot 15 jaar nodig heeft voordat het onafhankelijk zou kunnen worden. Onafhankelijkheid is niet onderdeel van zijn reguliere woordenschat. Maar uiteraard wel een stokpaardje van zijn coalitiegenoot Helmin Wiels van Pueblo Soberano.

Schotte is druk doende om coalitiegenoot Pueblo Soberano in het gareel te houden. Eén van de redenen dat Schotte in het nieuws komt vandaag, is het feit dat PS-leden uitspraken doen in de media, die voor nogal wat onrust zorgen in de gemeenschap.

Zo zei Helmin Wiels vanochtend voor de microfoon van het lokale radiostation Paradise FM dat Nederland "aangevoerd wordt door rascisten". Eén van de vele voorbeelden, waarbij Gerrit Schotte wellicht vol aan de bak zal moeten, om deuren open te kunnen houden voor de dialoog en premier te kunnen worden van alle Curaçaoënaars.

Binnen de coalitie wordt nu gewerkt aan een zogenaamde 'code of conduct' om alle kikkers in de kruiwagen te houden. Helmin Wiels zal, zo is nu wel duidelijk, niet persoonlijk deelnemen aan het eerste kabinet van Curaçao. De vraag is dus: hoe ver zo’n gedragscode reikt en of Wiels zich daar als politiek leider van PS, buiten de regering, gehouden voelt aan zo'n code.

Werk aan de winkel dus, voor Gerrit Schotte....

Antillen-correspondent Dick Drayer (5'12")

vrijdag 24 september 2010

Douane laat stomapatienten staan.....

Rob Handstede is stomapatient. Tijdens zijn bezoek op Curacao hoorde hij van het Maatschap Urologie dat er een tekort is aan medisch materiaal voor stomapatienten. Handstede besloot actie te ondernemen en nam contact met zijn leverancier in Nederland. Deze zorgde voor een flinke lading gratis medisch materiaal (35 dozen), dat vervolgens door de Nederlandse Marine afgeleverd werd op Curacao.

Maar toen Handstede een tweede pakket hulpgoederen wilde sturen, beweerde de douane vrijstellingen van invoer nodig te hebben. Handstede kreeg deze vrijstelling maar kreeg zijn goederen niet ingeklaard.

Het is het zoveelste incident waarbij de Douane de regels strak aanhoudt en goedbedoelende burgers vinden dat ze door de overheid onterecht worden aangepakt, terwijl ze het goede doel dienen.

Voor de doaune is het duidelijk: vrijstelling van invoer ontslaat je nog niet van de verplichting aangifte te doen. En dat was Rob blijkbaar vergeten. Stomapatienten moeten hun grote boodschap dus nog even ophouden todat de inklaringsprocedure is afgewerkt.....

Sulay Reval in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (6'15")

donderdag 23 september 2010

Curaçao heeft last van vliegen

Curaçao zit al weken in slecht weer. Hoewel de gemiddelde Curacaoënaar blij is met zoveel hemelwater, zorgt de regen ook voor overlast. Het afwateringsysteem is niet gebouwd op buien die 60 mm regen in een uur afleveren. De naweeën van zoveel buien zorgen nu voor een ware insectenplaag in verschillende buurten. Met name muggen en vliegen, maar ook vliegende mieren teisteren mens en ledematen.

De bewoners van de wijk Sunset Heighst weten van de hoed en de rand, want zij hebben al maanden dagelijks last van vliegen. zoveel vliegen dat zelfs tandenpoetsen een hachelijke onderneming wordt. De oorzaak voor dit vliegenprobleem is te vinden bij een vlakbij gelegen kippenfarm. De uitwerpselen van de kippen worden namelijk niet goed opgeruimd (het regent) en dit heeft tot gevolg dat er overal vliegen verschijnen. De buurt is al een tijd geleden een handtekeningenactie gestart maar dit heeft tot nu toe weinig opgeleverd......

Dionne Pool in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (4'17")

woensdag 22 september 2010

Gedeputeerde van Cultuur: 'Afro-Curaçaose cultuur moet gerespecteerd worden'

"We moeten af van het idee dat onze samenleving multicultureel is waarin alle minderheidsgroepen een plaats hebben". Deze boude bewering komt van de gedeputeerde van Cultuur René Rosalia, partijgenoot van Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels.

In zijn openingspeech ter gelegenheid van de week van de Cultuur legt Rosalia de basis voor het gesprek van de week in alle media. De gedeputeerde stelt dat de Afro-Curaçaose cultuur eenheid moet brengen in onze samenleving en daarbij moet de bevolking zich bewust zijn van de negatieve invloed van de Nederlandse cultuur. Curacaoenaars die in Nederland wonen of hebben gewoond moeten hun eigen cultuur niet verloochenen.

Centraal in zijn gedachte is dat de Afro-Caribische cultuur vanaf de 18e eeuw heeft moeten opboksen tegen eerst de slavernij en daarna de Nederlandse koloniale repressie. "Deze duurt tot de dag van vandaag nog voort", aldus Rosalia.

Rene Rosalia heeft ondertussen in een persbericht zijn woorden iets afgezwakt, maar de toon is wel gezet. Een toon die vanuit de hoek van Pueblo Soberano vorige week al werd gehoord, toen gesteld werd dat de gouverneur van Curacao af zou moeten treden omdat hij uit Bonaire komt en zijn vervanger omdat die getrouwd is met een witte makamba......

De scherpe woorden van Rene Rosalia en diens partijgenoten tonen in ieder geval aan dat Nederland en Curaçao niet ver van elkaar afstaan, als het gaat om de discussie over de eigen identiteit. En wellicht komt de toonzetting van Pueblo Soberano daarom op een uitgelezen moment: ons nieuw land Curaçao, dat op 10 oktober officieel van start gaat....

Antillen-correspondent Dick Drayer (5'14")

maandag 20 september 2010

Politiek tumult op Bonaire en Sint Maarten

Het Bestuurscollege op Bonaire is afgelopen zondag, 19 september gevallen. Gedeputeerde Anthony Nicolaas (l) heeft zijn steun aan de coalitie met de PDB van Jopie Abraham (r) ingetrokken. Volgens Nicolaas is Abraham de afspraken op staatkundig gebied en over het referendum niet nagekomen.

Anthony Nicolaas meent dat er geen enkele reden meer is om het bestuurscollege te steunen. "Nadat Abraham naar voren heeft gebracht dat hij met gemengde gevoelens de slotverklaring heeft getekend, heb ik daarna een vergadering belegd met mijn achterban en we hebben besloten de steun in te trekken." Nicolaas zegt honderd procent tegen het nieuwe Statuut van het Koninkrijk te zijn.
Met de intrekking van zijn steun, laat Nicolaas opnieuw zien dat hij de politieke touwtjes op Bonaire in handen heeft. Nicolaas heeft na zijn actie meteen contact gezocht met zijn voormalige partij, de UPB van Ramonsito Booi om een intentieverklaring te tekenen. Het antwoord van Booi was veelzeggend: "veel keus is er niet, er zijn nu mensen bezig met een intentieverklaring, waarna we alles nader gaan bekijken. Het is maar voor vijf maanden, waarin we wachten op de verkiezingen van maart 2011. Of ik hem de juiste partner vindt, maakt nu niet uit. Hij is de enige keuze op dit moment. De andere keuze is Nederland binnen laten komen."

Op Sint Maarten, waar afgelopen vrijdag verkiezingen werden gehouden, dreigt - net als op Curaçao - de grootste en winnende partij, de National Alliance van William Marlin aan het kortste eind te trekken. Nummer twee, Theo Heyliger en de verliezende Sarah Wescott van de Democratische Partij (waar Heyliger origineel van afstamt) zullen waarschijnlijk een coalitie vormen, nog voordat de NA iets kan ondernemen.....

Tariq Yusif in gesprek met Antillen correspondent Dick Drayer (5'29")

vrijdag 17 september 2010

Goed en deugdelijk bestuur prioriteit bij Pueblo Soberano

Op de dag dat de Gouverneur aan de partijleider van de grootste coalitiepartij, de MFK van Gerrit Schotte vraagt een nieuwe kabinet te formeren - dat aan moet treden op 10-10-10 - doen Pueblo Soberano-leden van diezelfde coalitie ferm van zich spreken en veroorzaken opschudding en heftige discussies in de media en op straat.

Helmin Wiels, leider van Pueblo Soberano (PS) en beoogd minister van Justitie in het eerste kabinet van Curaçao, liet gisteren weten af te willen van het regeringsgebouw Fort Amsterdam. Volgens de onafhankelijkheidstrijder is het gebouw inefficient, duur in onderhoud en herinnert het teveel aan de koloniale Nederlandse overheersing. Het Fort moet volgens hem maar onder Monumentenzorg worden gebracht, zodat toeristen er nog iets aan hebben.

Tegelijkertijd laat gedeputeerde Ivar Asjes - partijgenoot van Helmin Wiels en ooit in vebrand gebracht met oneigenlijk gebruik van de creditkaart van zijn department - weten dat alle door het vorige college benoemde commissarisen ontslag moeten nemen en plaats moeten maken voor 'nieuwe benoemingen van het volk'. De gedeputeerde van Financien beroept zich op 'goed en deugdelijk bestuur'. En voegt daar dan bovendien ook nog snel aan toe dat een ieder die waagt hem voor de rechter te dagen, moet beseffen dat dit gemeenschapsgeld kost. Eerlijk is eerlijk: daar weet Ivar Asjes alles van....

Sulay Reval in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (4'49")

donderdag 16 september 2010

Gesteggel over euthanasie op Curaçao

Deze maand is bekend geworden dat in het concept van het nieuwe Wetboek van Strafrecht voor de Nederlandse Antillen, dat aan de Staten van de Nederlandse Antillen aangeboden is, een voorstel wordt gedaan om te komen tot legalisering van euthanasie onder bepaalde voorwaarden.

Het nieuwe wetboek moet nog worden aangenomen voordat de autonome status van Curaçao en St. Maarten ingaan op 10 october 2010. Het voorgestelde Nederlands-Antilliaanse artikel 473 WvSrNA luidt: ‘Hij die opzettelijk en wederrechtelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.’

Deze wederrechtelijkheid houdt in dat een arts niet strafbaar is als hij zich bij de toepassing van euthanasie houdt aan de eisen die binnen de beroepsgroep gelden en aan de beroepsgroep worden opgelegd. Maar zijn die eisen opgesteld, laat staan opgelegd aan artsen?

Met de nieuwe wetgeving kan een arts het leven van een patiënt nu beëindigen als deze erom vraagt, waarna alleen de rechter bepaalt of de arts goed heeft gehandeld. En dat staat in schril contrast tot de verschillende toetsingsmomenten die bijvoorbeeld de Nederlandse wetgeving kent.

Men stelt hier dat er in Nederland decennialang publiekelijk is gedebatteerd over euthanasie. Voor de BES-eilanden wordt vervolgens slechts een periode van twee jaar afgesproken voor de invoering van euthanasie. En de Staten ontvangen een wetsvoorstel om euthanasie in de wet te regelen, zonder dat daaraan voorafgaand een maatschappelijke discussie heeft plaatsgevonden op Curacao en St. Maarten.

De gevolgde procedure bij de totstandkoming van het voorgestelde Nederlands-Antilliaanse artikel over euthanasie wekt de indruk alsof alleen juristen en medici zich in de Nederlandse Antillen over euthanasie uitspreken en dat wekt weerstand.....

Tarik Yousif in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (5'47")

woensdag 15 september 2010

Jeugdjournaal 1 jaar, Wereldomroep komt met lokale redactie

Gisteren bestond het Antilliaanse jeugdjournaal precies een jaar. Dit initiatief wordt uitgevoerd door de internationale organisatie Free Voice vanuit Suriname en krijgt subsidie van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (300.000 euro). In Suriname draait het jeugdjournaal zeer succesvol, maar op Curaçao gaat het aanmerkelijk moeilijker.

Weliswaar is het aantal uitzendingen van 1 naar 3 per week gegroeid (met 2x herhalingen), maar het vinden van een stabiele en blijvende redactie is een groot probleem. Daarnaast heeft het medium televisie het moeilijk op Curaçao. Hier zoeken veel mensen hun nieuws voornamelijk via krant (9 kranten) en radio (28 radiostations).

In de week dat het jeugdjournaal haar eerste verjaardag viert, opent een nieuwe redactie van de Wereldomroep haar deuren op het eiland. Radio Nederland Wereldomroep (RNW), zoals de organisatie voluit heet, maakt al sinds 1947 uitzendingen vanuit Hilversum met correspondenten op de eilanden alhier. Dat blijft zo, maar er gaat nu een aparte redactie aan het werk, vanuit Curaçao die zich gaat toeleggen op snelle nieuwsvoorziening ter plekke en het opleiden van studenten onder andere ten behoeve van de media-opleiding aan de UNA, die dit najaar start.

Zowel het publiek als de partnerstations in de Caraïben (radio en andere media die nauw samenwerken met RNW) zullen meteen (soms live) bediend worden met nieuws in beeld, video, tekst en geluid. Met internet als distributie-platform. Op 10-10-10 is de officiële lancering van dit initiatief.

De Wereldomroep is al een speler op de Caribische markt, via haar mediapartners. Zij zal met de komst van een lokale redactie op de Antillen nog beter in staat zijn om haar partners te bedienen met goede en onafhankelijke journalistieke producties....

Antillencorrespondent Dick Drayer (4'35")

dinsdag 14 september 2010

Geen generieke viagra meer op Curaçao

Voor veel Curacaose mannen breken donkere tijden aan, nu de officiële patenthouder van Viagra, Pfizer Inc, alle apotheken (botika’s) op het eiland via een deurwaarder dwingend heeft verzocht de verkoop van generieke Viagra, Sildenafil, te staken.

Pfizer is inderdaad houder van het patent op Viagra (the Viagra Patent). Althans zij is eigenaar van het Europese patent dat wereldwijd het medicijn Viagra verspreid. Tot 22 juli 2013 is het medicijn volgens de fabrikant ook op de Antillen beschermd. Dit hoewel het patent alleen gedeponeerd is in Nederland.

De distributeur van het generieke product, Ethica Farma, bestrijdt de claim op het Europese octrooirecht en stelt dat dit juridisch onjuist is.
Apothekers zijn verbaasd over de actie van Pfizer, omdat Sildenafil een geregistreerd medicijn is op de Nederlandse Antillen. "Dan zou je verachten, dat het met patenten is afgedekt", aldus één van de apothekers.

Voor de patienten die Viagra gebruiken tegen pulmonale hypertensie (hoge bloeddruk in de longen) hoeft er geen probleem te zijn, mits de verzekering het gebruik van het niet-generieke medicijn vergoedt. En dat is nog maar de vraag. Ook voor alle mannen die Viagra gebruiken waar het in eerste instantie voor bedoeld is, zal deze zaak een aardige aantasting van het budget betekenen. Generieke medicijnen schelen namelijk al gauw 30 tot 40 % in prijs.

Antillencorrespondent Dick Drayer (4'06")

Geluidsoverlast bij Aqualectra

Bewoners van de wijken boven de energie- en watercentrale van Aqualectra zijn de geluidsoverlast op Mundo Nobo beu. Al ruim een half jaar, doet de geluidsoverlast niet onder van die van Schiphol, aldus Hans van Hulst. Hij heeft nu een bewonersinitiatief opgericht om een vuist te kunnen maken tegen de Water- en Electrareus op Curaçao.

Veel kans maakt hij niet, want hoewel Aqualectra niet eens een hindervergunning heeft, is het wel de enige wettig toegestane energieleverancier op het eiland.

Door en gebrek aan geld (tarieven mochten door de overheid niet verhoogd worden, om de armen te onzien) heeft deze monopolist haar onderhoud de afgelopen jaren uitgesteld. Met als gevolg dat verouderde en slecht onderhouden stoomketels en aggregaten naast stoom en stroom ook veel herrie produceren. Het energiebedrijf heeft intussen de scholen rondom de fabriek van airco's voorzien, zodat het raam niet openhoeft, maar de ruim 1000 bewoners kunnen op zoveel sympathie niet rekenen.

Toeval of niet, de energiereus heeft de bewoners toegezegd het onderhoud aan de grootste herriemaker nu versneld uit te voeren: "dat waren we toch al van plan"!
Nu nog een hindervergunning.......

Antillen-correspondent Dick Drayer (4'15")

vrijdag 10 september 2010

Paniek op Banda'bou, 26 honden vergiftigd!

Er komen steeds meer meldingen binnen van vergiftigde honden te Band'abou. Voor de vierde opeenvolgende dag hebben bewoners dode honden aangetroffen op hun erf. Ook wordt er aluminiumfolie gevonden met vlees dat vermoedelijk gif bevat. De daders opereren in een groot gebied, van de Weg naar Westpunt ter hoogte van Willibrordus tot Jan Kok en Fontein.

De situatie voor honden op Curacao is dramatisch te noemen. Het dierenasiel zit vol, terwijl honden in het weekend over het hek worden gedumpt. De straten worden bevolkt door zwerfhonden, die onder de teken en ander ongedierte moeten leven van het vuil op straat. Vaak zien ze er uitgemergeld uit. Een paar dierenclupjes op het eiland trekken zich het lot aan, maar hebben niet de benodigde financiele middelen om het probleem echt op te lossen. En wat is dan het probleem? Vaak armoede en als gevolg een totale ongeïntereseerdheid in dieren.

Dionne Pool in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (5'22")

donderdag 9 september 2010

Noodweer treft Bonaire en Curacao

Dat was schrikken! Gistermiddag trokken de restanten van de tropische storm Gaston over Curacao en Bonaire. Eigenlijk totaal onverwacht omdat na de orkaan Fiona we dachten dat het enigszins rustig was.

De zee was met een golfhoogte van 1 meter ongelovelijk rustig. De vochtige lucht, de warmte, windstilte (waardoor de buien bleven hangen) en onweer boven de eilanden waren wel de ideale ingredienten voor een windhoos, een warawarú. En dat hebben de bewoners van Grote Berg geweten.

Deze wijk onder de rook van luchthaven HATO zag zeven daken de lucht ingaan en de Martin Air vlucht uit Amsterdam moest een uurtje rondcirkelen alvorens te kunnen landen. Het noodweer dat kort daarna losbarstte, zorgde voor zoveel water dat op sommige plaatsen auto's met de motorkap onderwater verdwenen. De timing van het noodweer had niet slechter gekund, want de scholen waren net een kwartier uit - en door het ontbreken van een fietscultuur worden alle kinderen hier met auto's opgehaald. Willemstad was door de filevorming twee uur onbereikbaar.

Het grootste gevaar kwam echter van onze (Venezolaanse) olieopslagplaatsen. Zowel op Bonaire als op Curacao brak er brand uit in een aantal opslagtanks. Vermoedelijk door blikseminslag. In allerijl werden grote mamoettankers weggesleept en andere tanks nat gehouden om grote explosies te kunnen voorkomen. Bonaire heeft zelfs militaire bijstand moeten vragen bij de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Doordat de branden niet te blussen waren, is vannacht besloten de tanks gecontroleerd uit te laten branden......

Antillen-correspondent Dick Drayer (4'03")

woensdag 8 september 2010

Tweede Kamer gaat akkoord met opheffing Nederlandse Antillen

De Tweede Kamer is vanochtend akkoord gegaan met de wijziging van het Koninkrijksstatuut. Dat maakt de weg vrij voor de opheffing van de Antillen. Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet. De Tweede Kamer had in het debat gisteravond vooral moeite met zaken die niet direct te maken hebben met het proces van staatkundige verandering, zoals de riante pensioenregeling die eilandraadsleden zichzelf toeëigenden, vlak voor hun aftreden afgelopen vrijdag.

De politieke stuurgroep Staatkundige Zaken die na het plenaire debat werd gehouden in het Hilton Hotel was spannender. Waar normaal stevig gedebatteerd wordt tussen Nederland enerzijds en de Antillen anderszijds, was er nu sprake van een stevige controverse tussen land (de Antillen, met PAR signatuur) en eiland (sinds zaterdag niet meer PAR, maar met MFK, MAN en PS signatuur). De spanning was te snijden. Het Eilandbestuur wilde vastleggen hoe Curaçao in de toekomst haar zelfbeschikkingrecht zou kunnen uitoefenen. De Landsregering, die dit nooit heeft willen regelen, lag dwars. Uiteindelijk moest staatssecretaris Ank Bijleveld ingrijpen om de Antillen er aan te herinneren dat zij in deze fase van het staatkundig traject alleen maar faciliterend moet optreden. Het land bestaat formeel nog wel, maar in de realiteit nauwelijks meer, een maand voor opheffing.

Bibi Fadlalla in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (5'26")

dinsdag 7 september 2010

Zwangere bolletjesslikker veroordeeld tot 18 maanden

Een zwangere vrouw heeft geprobeerd met zestig bolletjes in haar maag een reis te maken van Hato, Curaçao naar Schiphol, Nederland. Vandaag is zij door de rechter veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

Dit is conform de eis van de Officier van Justitie. Zij werd op achtentwintig mei aangehouden op Hato met zestig bolletjes cocaïne in haar maag. De drugs hadden een totaal gewicht van 755 gram, waarvoor de vrouw in Nederland 3.500 euro zou krijgen. Het is al de vierde keer dat de vrouw, die emotioneel zeer labiel is, betrapt wordt op het overtreden van de opiumwet.

Volgens Julien Lopez Ramirez, hoofd van de Douane op de Nederlandse Antillen, stijgt het aantal bolletjesslikkers weer langzaam op Hato, na een jaar van relatieve daling. "Een kwestie van verlegging van routes door criminele bendes en spreiding van risico: het zijn net bedrijven", aldus Ramirez.

Patricia Cronie in gesprek met Merel Uffing (4'33")

De twee gezichten van Curaçao

Curaçao heeft zijn turbulentste weekend van het jaar achter de rug. Een weekend met hoogte- en dieptepunten. Twee kanten vandezelfde medaille....

Om te beginnen met het hoogtepunt: de eerste editie van het Curaçao North Sea Jazz festival is een doorslaand succes geworden. Ruim 18.000 mensen uit Curaçao, Suriname, de regio, Amerika en Nederland hebben twee dagen genoten van een super line-up: Sergio Mendez, Deorge Benson, Simply Red, Giovanca, Lionel Richie, Luis Enrique, het Roy Hargrove Quintet en John Legend, om maar wat te noemen.

Curacao is trots, dat het zo'n evenement heeft kunnen organiseren. Een rimpelloze excercitie. Ging er dan niets verkeerd? Toch wel: de meeste Curaçaoënaars zijn gewend om eerste te eten voor het uitgaan. En omdat het festival om half acht begon, is men én masse met lege maag gekomen om op het festivalterrein alleereerst de cateringte gaan 'plunderen'. Zaterdag werd dit echter meteen gecorrigeerd en was er volop stobá en sushi te krijgen.....

Curaçao heeft sinds zaterdag ook weer een nieuw Bestuurscollege. Vrijdagmiddag zag het er nog naar uit dat de drie partijen MFK (Gerrit Schotte), PS (Helmin Wiels) en MAN (Charles Cooper) er niet uitkwamen, maar na bemiddeling van oud-premier Don Martina (MAN) is de zaak gelijmd en kon gisteren het nieuwe Curaçaose bestuur afreizen naar Nederland om deel te gaan nemen aan de Ronde Tafel Conferentie in Den Haag, aanstaande donderdag.

En, o ja: de riante pensioenregeling die eilandraadsleden zichzelf - op de valreep - hebben toebedacht is door henzelf goedgekeurd. De vorige keer lekte de regeling voortijdig uit en was de druk van de publieke opinie zo groot, dat de regeling weer gauw van tafel was. En die les is geleerd: de regeling is nu 16 uur voor behandeling pas geagendeerd, zodat het publiek zich nu begint te roeren. Te laat: de Eilandsraad die hem aannam bestaat niet meer. Ook dit is Curaçao!

Patricia Cronie in gesprek met Dick Drayer (9'06")

vrijdag 3 september 2010

Pensioenen en formatiebesprekingen zorgen voor opschudding op Curaçao

WILLEMSTAD - De coalitiebesprekingen zijn vanochtend gestaakt nadat Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels in een brief aan zijn gesprekspartners had aangegeven dat het voor zijn partij niet mogelijk is om in een coalitie zitting te nemen die in Den Haag zijn handtekening gaat zetten onder de vijf consensusrijkswetten in het kader van het staatkundig traject.

Daarmee zijn de pogingen om een MFK-PS-MAN coalitie te vormen onder sterke druk komen te staan.

Volgens Pueblo Soberano zijn deze wetten onbeperkt houdbaar en dat is voor de onafhankelijkspartij onacceptabel. Vanmiddag om 15:00 uur volgt nog een laatste poging van MAN-lijsttrekker Eunice Eisden om de zaak te lijmen. Onduidelijk is of die poging gelukt is.

Tegelijkertijd
behandelt de huidige Eilandsraad vandaag, zonder aankondiging en een dag voor hun aftreden, de Eilandsverordening over de pensioenregeling voor overheidsdienaren. Dit is niet voor het eerst, want de in afgelopen twee jaar is dit de derde poging.

Het lijkt erop dat zittende politici bij het scheiden van de markt zichzelf alsnog een riante pensioenvoorziening willen toekennen. De vorige poging werd tenietgedaan door de Gouverneur.

Sulay Reval in gesprek met Antillen-correspondent Dick Drayer (8.55)

donderdag 2 september 2010

Politie Aruba en Curaçao krijgen les van CSI-miami

Veertig politieagenten van het Curaçaose en Arubaanse politiekorps worden op dit moment getraind door twee zogenaamde 'Criminal Ivestigative Service Agents' (NCIS) uit Mayport, Florida.

De cursus - een initiatief van het Amerikaanse Consulaat - is zowel theoretisch als praktisch. De officieren leren vooral de rol en waarde van bewijsmateriaal, hoe bewijzen te kunnen identificeren en ook hoe het bewijsmateriaal verzameld moet worden. Verder wordt de agenten bijgebracht hoe alles volgens speciale documentatietechnieken vastgelegd moeten worden op de plaats delict.

Het Amerikaans consulaat hoopt dat met de participatie van Curaçao en Aruba er een sterkere samenwerking tussen NCIS en de politionele autoriteiten wordt bereikt.

En wellicht is die wens ingegeven door de verdwijning van Nathalee Holloway op Aruba en de Amerikaanse vice-consul, James Edward Hogan, die verdween op 24 september verleden jaar en nog steeds niet terecht is.

Tarik Yousif in gesprek met Antillen-correspondent Dick Drayer (5'04")

woensdag 1 september 2010

MFK, PS en MAN willen samen, PAR buitenspel

De partijen Movementu Futuro Korsou (MFK), Pueblo Soberano (PS) en partido MAN hebben woensdagmiddag een intentieverklaring ondertekend om tot een nieuw Bestuurscollege te komen. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van de politieke leiders van de drie partijen in het huis van MFK-leider Gerrit Schotte, nadat die partij een gesprek met de PAR voor vanochtend had afgezegd.

De intentieverklaring is gebaseerd op een origineel document dat door de PS werd samengesteld en naar de twee andere partijen werd gestuurd. Door de afzegging van de MFK en de ondertekening van vanmiddag lijkt de PAR, met haar acht zetels in de nieuwe Eilandsraad, tot de oppositiebanken te zijn veroordeeld. Eerder al hadden de MAN en PS aangegeven niet met de gele partij te willen praten over de vorming van een nieuw Bestuurscollege voor Curaçao. Helmin Wiels, de leider van PS heeft verklaard dat er met MFK en MAN is afgesproken om een emancipatie-proces te beginnen die moet leiden naar een onafhankelijk Curaçao.

De Antillen-regering en het vorige Bestuurscollege hebben de geboorte van het nieuwe land Curaçao gepland op 10 oktober aanstaande. Het is op dit moment nog onduidelijk welke richting het staatkundig proces op gaat met een nieuw Bestuurscollege onder leiding van Gerrit Schotte.

Dick Drayer over de laatste politieke ontwikkelingen (5'28")